{0413} : Ιερατικών Σπουδών (Αθήνας)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 22/10/2023

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Έδρα :

Διεύθυνση:  Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, 145 61 Νέα Κηφισιά

Τηλέφωνο:    210 8070686  Fax: 210 6204714  E-mail: info@aeaa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση  Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της  Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους.

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν ως αποστολή:

  • να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των  αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού
  • να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής  και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο
  • να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία  και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς  της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού  Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη  Εκκλησία
  • να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά  τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της  Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο  την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο  και οικουμενικό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει και καταρτίζει κληρικούς, στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ικανά να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Εφόσον χειροτονούνται, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας Π.Ε.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας είναι παραγωγική σχολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, παρέχει εκπαίδευση και χορηγεί πτυχία ισότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα Προγράμματα Σπουδών:  Ιερατικών Σπουδών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Π.Δ.,  Εισαγωγή στην Κ.Δ. , Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Αρχαία Ελληνικά,  Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, Θρησκευτικές προσωπικότητες της ΠΔ,  Κανονικό Δίκαιο,  Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, Χριστιανική Αρχαιολογία, Χορωδιακές ασκήσεις, Λατινικά,  Κατηχητική, Αγγλικά, Βυζαντινή Ιστορία, Η πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη, Χριστιανική Παλαιογραφία, Η Παλαιά Διαθήκη στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, Εισαγωγή στην χειρόγραφη λειτουργική παράδοση, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Εορτολογία, Σύγχρονα Ψυχολογικά ρεύματα, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, Ερμηνεία Πατερικών κειμένων, Βιβλική Αρχαιολογία, Αγιολογία, Δυτική Θεολογία, Ιεραποστολική,  Λειτουργική, Εκκλησιολογία,  Αισθητική – Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη,  Ενοριακή διοίκηση και οργάνωση Εκκλησιών,  Εκκλησιαστικό δίκαιο, Ψυχολογία του διαλόγου, Η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας,  Εκκλησιαστική επικοινωνιολογία, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση της εκκλησιαστικής ακαδημίας : http://www.aeaa.gr/

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

  • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι.
  • Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες  υποψήφιοι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με το Νόμο 3423, άρθρο 17 παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 14 τ.Α’/03.02.2006):

  • Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι  πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία  εκλόγιμων.
  • Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών  δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των  Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται  αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Σχετικά επαγγέλματα:

 


.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

 

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0413

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022:  0,80 

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  40 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο 

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.000

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.895

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ