Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/03/2024

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της τουριστικής βιομηχανίας, στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.

Ένα από τα σημαντικότερα προσόντα ενός υπαλλήλου, για παράδειγμα της τουριστικής βιομηχανίας, που εργάζεται σε οποιονδήποτε τομέα της, είναι η ευγένειά του, η οργανωτικότητά του και η διαπραγματευτική του ικανότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους από διάφορες χώρες. Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες ενώ πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι και σε θέση να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

Ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες :

Μαθήματα τομέα:

B’  τάξη:

Μαθήματα

Ώρες
1.

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική

3Θ+3Ε (ΠΑ)
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3.

Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

1Θ +2Ε (ΠΑ)
4.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

5.

Χρήση Η/Υ

1Θ +1Ε (ΠΑ)
6.

Κυκλική Οικονομία – Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

7

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

8.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

9.

Αγγλικά Τομέα

Πηγή: Υ.Α. Φ2/103460/Δ4 (ΦΕΚ 4578 τ. Β΄ /30.08.2022)    

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

 

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ