Υπάλληλος  Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/02/2024

 Ειδικότητα:  Υπάλληλος  Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

3Θ+2Ε
4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

2Θ+2Ε
5.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

6.

Λογιστική Κόστους

2Θ +1Ε
7.

Διοίκηση Έργων (Project Management)

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)


Ο κλάδος των Logistics γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για τομέα νευραλγικό για την ομαλή λειτουργία, την κερδοφορία και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματική οργάνωση, ο συντονισμός και η διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί το αντικείμενο του στελέχους Logistics. Το στέλεχος Logistics έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε Εταιρείες Προμηθειών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Εταιρείες, Αλυσίδες Καταστημάτων, Μεταφορικές Εταιρείες, ως Ελεύθερος επαγγελματίας κτλ., ενώ η εφοδιαστική, η οργάνωση αποθηκών και μεταφορών, ο ποιοτικός έλεγχος, η τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων κλπ. είναι μαθήματα της ειδικότητας.

Ο Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού:

  • Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη καταστάσεων παραγγελιών προϊόντων και την οργάνωση της εκτέλεσής των.
  • Ασχολείται με τη φόρτωση και την αποστολή των παραγγελιών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη και παραλήψεις.
  • Ελέγχει την ποιότητα και τη σωστή συσκευασία των ειδών που παραλαμβάνει.
  • Κωδικοποιεί τα είδη και οργανώνει τους αποθηκευτικούς χώρους ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών.
  • Φροντίζει να συμφωνεί η λογιστική με τη φυσική απογραφή.
  • Οργανώνει και επιβλέπει την επιστροφή ακατάλληλων προϊόντων και παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης.
  • Οφείλει να καταρτίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό των προγραμματισμένων αγορών για δεδομένο χρονικό διάστημα.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ