Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/02/2024

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γ’  τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3.

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

2Θ+2Ε
4.

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

2Θ+2Ε
5.

Γεωγραφία Τουρισμού

6.

Τουριστικό Μάρκετινγκ – Εξυπηρέτηση πελατών

2Θ+1Ε
7.

Αγγλικά Ειδικότητας

8.

Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί    να εργαστεί  σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

  • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
  • Καταγραφεί  τα  στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα  του τμήματος υποδοχής.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
  • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν  τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
  • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά  με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
  • Εξυπηρετεί  τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να  απασχοληθεί  κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπαίδευσης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ