Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2017

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πλήθωνος Γεμιστού 2,   54 638  Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310962101, Fax : 2310248890 E-mail : ssas-epilogi@ssas.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή της Σχολής είναι, η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών για την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω :

 • Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)
 • Οικονομικού
 • Στρατολογικού

Διάρκεια σπουδών : 

Η φοίτηση διαρκεί :

 • 6 χρόνια για το Ιατρικό,
 • 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και
 • 4 χρόνια για το Οικονομικό, Στρατολογικό και Ψυχολογικό Τμήμα.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

 • Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται σε αυτό όπως όλοι οι άλλοι ιδιώτες φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις.
 • Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Στρατιωτική εκπαίδευση :

Οι μαθητές της Σ.Σ.Α.Σ., εκτός από την ιδιότητά του φοιτητή του Α.Π.Θ., φέρουν παράλληλα και εκείνη του στρατιωτικού. Απόρροια του διπλού αυτού ρόλου είναι και κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα αλλά επίσης και ύπαρξη επιπλέον υποχρεώσεων, όπως φαίνεται παρακάτω:

Σε όλους τους μαθητές της Σ.Σ.Α.Σ. παρέχεται πλήρης ιατρική περίθαλψη καθώς επίσης και φαρμακευτική κάλυψη και φροντίδα. Έχουν δικαιώματα στέγασης, ένδυσης, λέσχης όπως και μικρής μηνιαίας χορηγίας.

Σε αντιδιαστολή, οι μαθητές της Σ.Σ.Α.Σ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν μια σειρά στρατιωτικών μαθημάτων, βάσει προγράμματος που καθορίζεται ετήσια. Κύριος στόχος των μαθημάτων αυτών είναι αφ’ ενός μεν η ομαλή ένταξη των μαθητών στο πνεύμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αφ’ εταίρου δε η παροχή ειδικών γνώσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα (Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, Θέματα Διοικητικής μέριμνας, Οργάνωση του Υγειονομικού σε συνθήκες εκστρατείας, προστασία από Πυρηνικά-Βιολογικά-Χημικά Όπλα, Θέματα Ηγεσίας κ.ά.).

Στα πλαίσια αυτής της στρατιωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα και υπηρεσίες (σκοπιές, όργανα υπηρεσίας κ.ά.), ενώ επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου λαμβάνει χώρα και η θερινή διαβίωση (στρατιωτική άσκηση των τριών πρώτων τάξεων) των μαθητών στο Ποσείδι Χαλκιδικής.

Αξίζει να τονισθεί τέλος ότι γενικά η ιδιότητα του στρατιωτικού συνεπάγεται ότι ο ίδιος πρέπει να καλλιεργεί τον εαυτό του συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται σε μια σειρά άγραφων και άτυπων υποχρεώσεων, οι οποίες οφείλουν να χαρακτηρίζουν κάθε εκδήλωση της ζωής του, ιδιωτικής αλλά και συλλογικής. Ο στρατιωτικός, ως ηγέτης, είναι  απαραίτητο να διακρίνεται για το ήθος, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του απέναντι στους προϊσταμένους αλλά και τους υφισταμένους του. Το παράστημα δε και η εμφάνισή του οφείλουν να είναι τέτοια ώστε να εμπνέουν κύρος και σεβασμό προς τους διοικούμενους. 

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι Μαθητές πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.

Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης   ολοκληρώνεται   μετά το τέλος των Πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των Μαθητών-τριών, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις(3) πρώτες τάξεις της Σχολής.

Η θερινή διαβίωση αρχίζει συνήθως στις αρχές Ιουλίου, και διαρκεί τρεις(3) εβδομάδες. Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος, και οι μαθητές-τριες αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια.

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στα παρακάτω έξι (6) τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

 • Ιατρικό
 • Κτηνιατρικό
 • Οδοντιατρικό
 • Φαρμακευτικό
 • Ψυχολογικό
 • ΝΟΕ (Νομικών – Οικονομικών – Επιστημών). Για το Οικονομικό και Στρατολογικό τμήμα της Σχολής αντίστοιχα

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται  όλα  τα  προβλεπόμενα    από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα, και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του.

Η Σχολή με τους αρμοδίους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση στα αντίστοιχα τμήματα του Α.Π.Θ.

 Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της  Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων: https://ssas.army.gr/

 Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους να μείνουν στο στράτευμα:

 • οι Ιατροί 12 χρόνια,
 • οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί 10 χρόνια και
 • οι Οικονομικοί, Στρατολόγοι και Ψυχολόγοι 8 χρόνια.

Οι Μαθητές- τριες της Σχολής έχουν από τη στιγμή της φοιτήσεώς των τις ειδικότητες των Τμημάτων αυτής, εις τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν ως επιτυχόντες- ουσες των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

 • Οι  απόφοιτοι της Σ.Σ.Α.Σ. κατανέμονται και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και την Ελληνική Αστυνομία. Η κατανομή τους γίνεται με συγκεκριμένη  διαδικασία και κανόνες, κατά τη διάρκεια φοίτησης τους.
 • Οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Α.Σ. μόλις πάρουν το πτυχίο τους ορκίζονται στο Α.Π.Θ. και ακολούθως στη Σχολή, και τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού/ Ανθυποσμηναγού/ Σημαιοφόρου/ Ανθυπαστυνόμου  αντίστοιχα.

Περισσότερα στοιχεία για τις σπουδές στα τμήματα καθώς  και τις προοπτικές  των αποφοίτων της  Σ.Σ.Α.Σ. στους παρακάτω  συνδέσμους :

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές

.


…..

.

Αρχεία Βίντεο της Σχολής.