Αναλυτής Συστημάτων

Ορισμός:Ο αναλυτής συστημάτων σχεδιάζει τη λύση προβλημάτων εφαρμογής συστημάτων υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών ενός οργανισμού.

Περιγραφή: Οι αναλυτές συστημάτων μπορεί να σχεδιάζουν νέα συστήματα (λογισμικό και υλικό) ή να προτείνουν νέο λογισμικό που επεκτείνει την λειτουργικότητα υπάρχοντος συστήματος. Οι περισσότεροι αναλυτές συστημάτων ειδικεύονται σε συγκεκριμένο τύπο συστήματος που ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οργανισμού που εργάζονται π.χ. επιχειρήσεις, λογιστικά ή χρηματοοικονομικά συστήματα, επιστημονικά ή μηχανολογικά συστήματα.

Ο αναλυτής συστημάτων καθορίζει τους στόχους του συστήματος, σχεδιάζει το σύστημα, καθορίζει τις ανάγκες της επιχείρησης σε υλικό και λογισμικό, διαχειρίζεται, βελτιώνει και επιδιορθώνει τις εφαρμογές της εταιρίας. Στις δραστηριότητες του αναλυτή συστημάτων περιλαμβάνονται ακόμα, η επίβλεψη και η διαχείριση όλου του συστήματος της εταιρίας ή του τμήματος που είναι υπεύθυνος, η άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας και με τους υπεύθυνους όλων των τμημάτων, ώστε να μπορεί να προτείνει τη σχεδίαση εφαρμογών που θα διευκολύνουν την εργασία τους.

Στην εργασία του χρησιμοποιεί προηγμένες επιστημονικές τεχνικές όπως, δομημένη ανάλυση, μοντελοποίηση δεδομένων, μαθηματική ανάλυση και υπολογισμό κόστους κλπ για τον σχεδιασμό του συστήματος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

Σπουδές:
Σπουδές στην πληροφορική παρέχονται στα Τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι η οργανωτικότητα, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα και η επινοητικότητα. Χρειάζεται να έχει επίσης ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης όπως και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι αναλυτές συστημάτων μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εταιρία υπολογιστών ή ως ιδιώτες παρέχοντας τις γνώσεις τους και δεξιότητες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε εταιρίες υπολογιστών ή σε εταιρίες που χρειάζονται αναλυτή συστήματος για δικό τους έργο.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του αναλυτή συστημάτων είναι πολύπλοκη με υψηλό βαθμό δυσκολίας και με μεγάλη ευθύνη. Δουλεύει με συνεχόμενο ωράριο που πολλές φορές παρατείνεται λόγω των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της εργασίας που αναλαμβάνει. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, συνεργάζεται με τους διευθυντές και τους εργαζόμενους της εταιρίας ούτως ώστε να προτείνει την καταλληλότερη λύση. Κατά την εργασία του χρησιμοποιεί την διαθέσιμη τεχνολογία όπως δίκτυα υπολογιστών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Internet κλπ.

Εργάζεται σε χώρο γραφείου με καλές συνθήκες. Η πολύωρη ενασχόληση με τα υπολογιστικά συστήματα επιφέρει σωματική, πνευματική κούραση και ορισμένες φορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην όραση, στην πλάτη και τα χέρια.

Γενικά σχόλια: Ο αναλυτής συστημάτων για να προτείνει σύστημα υπολογιστών για μια εταιρία χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διευκολύνουν την εργασία του.

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται ικανοποιητική αντίληψη των συνθηκών και των αναγκών του οργανισμού, οργανωτικές ικανότητες, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες γνώσεις στην πληροφορική.

Ο αναλυτής συστημάτων, εκτός των άλλων, χρειάζεται να διαθέτει επικοινωνιακή ευχέρεια και ικανότητα συνεργασίας για τις καθημερινές επαφές του με τους συνεργάτες του, αλλά και με τα στελέχη της εταιρίας που αναλαμβάνει να προτείνει σύστημα.


(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).