Ερώτηση της ημέρας: Εκπαίδευση και Επαγγελματικά δικαιώματα ιατρικής ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής;

Για την απόκτηση ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής απαιτείτε η λήψη δύο προπτυχιακών πτυχίων (επίπεδου 6) της Οδοντιατρικής και Ιατρικής των Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Η εκπαίδευση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους.

Βασική εκπαίδευση:

 • Δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική
 • Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες: Χειρουργικής Στόματος, Γνάθων και Προσώπου, ως ακολούθως: Αναλυτικά: Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία, Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων, Στοματο Κρανίο – Γναθοπροσωπικό Τραύμα, Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών, Αισθητική – Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου, Ορθογναθική χειρουργική, Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιελογόνων Αδένων, Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ, Επανορθωτική Χειρουργική,Μικροαγγειακή Χειρουργική, Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολογίες.

 

Περιγραφή Επαγγέλματος:

H ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής διαγιγνώσκει και αντιμετωπίζει τις συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, στις γνάθους και στο πρόσωπο, καθώς και στις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

Στο φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

 • Χειρουργική Στόματος

  • Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

  • Εμφυτευματολογία

  • Προπροσθετική Χειρουργική

 • Παθήσεις της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης

 • Πόνος στο Πρόσωπο

 • Λοιμώξεις Προσώπου και Τραχήλου

 • Οστεονέκρωση από Φάρμακα

 • Τραύματα του Προσώπου

 • Δυσμορφίες του Προσώπου

 • Καρκίνος Στόματος και Προσώπου

 • Παθήσεις των Σιελογόνων Αδένων

 • Σχιστίες Χείλους, Γνάθου  και Υπερώας

 • Αισθητική Χειρουργική Προσώπου

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Ελληνική Εταιρεία Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής: web site: https://www.haoms.org/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ