Τι παραπάνω προσφέρουν τα Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά ή Εκκλησιαστικά Σχολεία;

.Τι παραπάνω προσφέρουν τα Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, ή Εκκλησιαστικά Σχολεία; Ποιες είναι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εγγραφής ή επιλογής  μαθητών σ’ αυτά ;.

Απάντηση : Τα σχολεία αυτά ακολουθούν σε γενικές γραμμές το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών των γενικών σχολείων (με μικρές αποκλίσεις) προσφέρουν όμως εξειδικευμένα επιπλέον μαθήματα στους μαθητές τους.

Για παράδειγμα μαθήματα μουσικής και μουσικών οργάνων τα Μουσικά Σχολεία,   Θεάτρου – Κινηματογράφου,  Χορού και Εικαστικών τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, Θεολογικά και Εκκλησιαστικά μαθήματα τα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Στα Πειραματικά σχολεία  δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό ή νέες διδακτικές μέθοδοι. Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα Πειραματικά Σχολεία λειτουργούν υπό την εποπτεία των Πανεπιστημίων.

 

Πιο αναλυτικά παρακάτω περιγράφονται οι διαδικασίες επιλογής των μαθητών ανά τύπο σχολείου, τα προγράμματα διδασκαλίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τα αντίστοιχα σχολεία σ’ όλη την χώρα.


Μουσικά Σχολεία:

Το πρόγραμμα σπουδών του Μουσικού Σχολείου για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, μουσικής και καλλιτεχνικών τα οποία διδάσκονται στις 42 ώρες λειτουργίας του σχολείου εβδομαδιαίως. Συνήθως στους μαθητές προσφέρεται καθημερινή δωρεάν μεταφορά από το σπίτι τους στο σχολείο και αντίστροφα με σχολικά λεωφορεία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι μαθητές (για τις εξετάσεις επιλογής) δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες από την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε μέρος της εξέτασης και για τη διαδικασία της.

Κατάλογος με όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας: εδώ

Τηλέφωνα επικοινωνίας όλων των Μουσικών Σχολείων της Χώρας: εδώ

Υπουργική απόφαση για την Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων 58167/Δ2 (ΦΕΚ 1371 τ.Β΄/24.04.2018)

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-21. Σχετική εγκύκλιος (σε μορφή pdf) (05.05.2020)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου Υ.Α. 108340/Δ2   (ΦΕΚ 2182 τ. Β΄/ 14.07.2016)

Τα Μουσικά σχολεία και η αίτηση σε μορφή doc (για το σχολικό έτος 2020-2021)


Καλλιτεχνικά Σχολεία:

Σκοπός ίδρυσης των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Τέχνες, η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση του Θεάτρου – Κινηματογράφου, του Χορού και των Εικαστικών, χωρίς παράλληλα να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Υπουργική Απόφαση 61178/Δ2 (ΦΕΚ 1375 τ.Β’/24.04.2018) για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, με την οποία ορίζονται όλα όσα διέπουν την εισαγωγή, φοίτηση, μεταγραφές, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών σ’ αυτά.

Υπουργική Απόφαση 58168/Δ2 (ΦΕΚ 1365 τ.Β’/20.04.2018) για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων, με την οποία ορίζονται όλα όσα διέπουν την εισαγωγή, φοίτηση, μεταγραφές, αξιολόγηση, βαθμολόγηση και χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών σ’ αυτά.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και των νέων σχολείων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περιστερίου για το σχολικό έτος 2020-2021. Σχετική εγκύκλιος (σε μορφή pdf)  (05.05.2020)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου: Υ.Α. 106486 /Δ2 (ΦΕΚ 2107 τ. Β΄/07.07.2016)

Tα Καλλιτεχνικά Σχολεία και η Αίτηση σε μορφή doc (για το σχολικό έτος 2020-2021)


Εκκλησιαστικά Σχολεία:

Στόχος λειτουργίας του Σχολείου είναι να παρέχει στους μαθητές:  α) Ολοκληρωμένη γνώση και πρότυπη παιδεία μέσα από ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών β) Διάπλαση ισχυρών χαρακτήρων, με αυτοπεποίθηση, με ικανότητα έκφρασης και επιχειρηματολογίας γ) Ανάπτυξη εκκλησιαστικής συνείδησης και ζωής με πνεύμα αγάπης, ευθύνης, ελευθερίας, διαλόγου και συνεργασίας δ) Ελεύθερη κριτική σκέψη, στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Περιβάλλον και την Υγεία.

Κατάλογος με όλα τα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας: εδώ

Σχετικό site Εκκλησιαστικών Σχολείων: εδώ

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων. Σχετική  εγκύκλιος


Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των διαπολιτισμικών σχολείων είναι κατά βάση ίδιο με αυτό των γενικών  σχολείων. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις που έχουν σαν στόχο την προσαρμογή του σχολικού προγράμματος στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του μαθητικού συνόλου, αλλά και την κάλυψη των μαθησιακών και κοινωνικών αναγκών του. Συγκεκριμένα οργανώνονται τάξεις για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας, παρέχονται ειδικά σχολικά εγχειρίδια και γλωσσικά βοηθήματα ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/τριών για την ομαλή ένταξη τους στο καινούριο σχολικό περιβάλλον.


Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία:

Εισαγωγή μαθητών/τριών/πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων γίνεται με γραπτή δοκιμασία, η οποία  διοργανώνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία για κάθε έτος (συνήθως στα μέσα Ιουνίου)  σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια.

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

  • Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α’ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε έτος.

Πρότυπα Λύκεια

Ε. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α’ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση- δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α’ τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε έτος.

Πειραματικά Νηπιαγωνεία

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020- 2021.

Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των νηπίων στις υπό πλήρωση θέσεις νηπιαγωγείου που έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Νηπιαγωγείο που επιθυμούν, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε έτος.

Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α’ τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε έτος.

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ