{0385} : Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 21/04/2023

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Σχολή  Ιστορίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας

 Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αγγλική Γλώσσα Ι3
1.2Γαλλική Γλώσσα Ι3
1.3Γερμανική Γλώσσα Ι3
1.4Νεοελληνική Γλώσσα Ι4
1.5Θεωρία - Πράξη της Μετάφρασης Ι4
1.6Εργαστήριο Μετάφρασης Αγγ. - Ελλ. Ι3
1.7Εργαστήριο Μετάφρασης Γαλλ. - Ελλ. Ι3
1.8Εργαστήριο Μετάφρασης Γερμ. - Ελλ. Ι3
1.9Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. Ι3
1.10Μετάφραση Ελλ.- Γαλλ. Ι3
1.11Μετάφραση Ελλ.- Γερμ. Ι3
1.122 Μαθήματα Επιλογής2 Χ 2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Αγγλική Γλώσσα ΙΙ3
2.2Γαλλική Γλώσσα ΙΙ3
2.3Γερμανική Γλώσσα ΙΙ3
2.4Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ4
2.5Θεωρία - Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ4
2.6Εργαστήριο Μετάφρασης Αγγ. - Ελλ. ΙΙ3
2.7Εργαστήριο Μετάφρασης Γαλλ. - Ελλ. ΙΙ3
2.8Εργαστήριο Μετάφρασης Γερμ. - Ελλ. ΙΙ3
2.9Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙ3
2.10Μετάφραση Ελλ.- Γαλλ. ΙΙ3
2.11Μετάφραση Ελλ.- Γερμ. ΙΙ3
2.121 Μάθημα Επιλογής2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι3
3.2Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι3
3.3Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι3
3.4Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι4
3.5Αγγλική Λογοτεχνία Ι2
3.6Γαλλική Λογοτεχνία Ι2
3.7Γερμανική Λογοτεχνία Ι2
3.8Εργαστήριο Μετάφρασης Αγγ. - Ελλ. ΙΙΙ3
3.9Εργαστήριο Μετάφρασης Γαλλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
3.10Εργαστήριο Μετάφρασης Γερμ. - Ελλ. ΙΙΙ3
3.11Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙΙ3
3.12Μετάφραση Ελλ.- Γαλλ. ΙΙΙ3
3.13Μετάφραση Ελλ.- Γερμ. ΙΙΙ3
3.14Δείγματα προφορικού λόγου - Αγγλικά 2
3.15Δείγματα προφορικού λόγου - Γαλλικά2
3.16Δείγματα προφορικού λόγου - Γερμανικά2
3.171 Μάθημα Επιλογής2

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ3
4.2Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ3
4.3Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ3
4.4Εργαστήριο Μετάφρασης Αγγ. - Ελλ. ΙV3
4.5Εργαστήριο Μετάφρασης Γαλλ. - Ελλ. ΙV3
4.6Εργαστήριο Μετάφρασης Γερμ. - Ελλ. ΙV3
4.7Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙV3
4.8Μετάφραση Ελλ.- Γαλλ. ΙV3
4.9Μετάφραση Ελλ.- Γερμ. ΙV3
4.10Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά 2
4.11Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά2
4.12Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γερμανικά2
4.133 Μαθήματα Επιλογής3 Χ 2

Ειδίκευση Μετάφρασης

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι2
5.2Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη2
5.3Φιλοσοφία Ι2
5.4Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία2
5.5Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. Ι3
5.6Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. Ι3
5.7Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. Ι3
5.8Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γαλλ. Ι2
5.9Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. Ι2
5.10Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γερμ. Ι2
5.11Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. Ι3
5.12Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. Ι3
5.13Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. Ι3
5.14Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. Ι2
5.15Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Ελλ. - Γαλλ. Ι2
5.16Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Ελλ. - Γερμ. Ι2
5.17Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. Ι2
5.18Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γαλλ. Ι2
5.19Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γερμ. Ι2
5.20Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. Ι3
5.21Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. Ι3
5.22Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. Ι3
5.231 Μάθημα Επιλογής2

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ιι2
6.2Φιλοσοφία ΙΙ2
6.3Δίκαιο2
6.4Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. ΙΙ3
6.5Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. ΙΙ3
6.6Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. ΙΙ3
6.7Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙ2
6.8Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙ2
6.9Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙ2
6.10Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. ΙΙ3
6.11Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. ΙΙ3
6.12Εργαστήριο: Οικονομικό - νομικό - κοινωνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. ΙΙ3
6.13Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙ2
6.14Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γαλλ. ΙΙ2
6.15Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γερμ. ΙΙ2
6.16Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. ΙΙ3
6.17Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. ΙΙ3
6.18Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. ΙΙ3
6.191 Μάθημα Επιλογής2

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου4
7.2Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής2
7.3Νεωτερικός: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι. Εισαγωγή: Ιστορία, Έννοιες, Ορισμοί2
7.4Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.5Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.6Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.7Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙΙ2
7.8Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γαλλ. ΙΙΙ2
7.9Εργαστήριο: Λογοτεχνική Μετάφραση Ελλ. - Γερμ. ΙΙΙ2
7.10Εργαστήριο: Οικονομική - Νομική - Πολιτική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.11Εργαστήριο: Οικονομική - Νομική - Πολιτική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.12Εργαστήριο: Οικονομική - Νομική - Πολιτική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.13Εργαστήριο: Οικονομική - Νομική - Πολιτική Μετάφραση Ελλ. - Αγγλ. ΙΙΙ2
7.14Εργαστήριο: Οικονομική - Νομική - Πολιτική Μετάφραση Ελλ. - Γαλλ. ΙΙΙ2
7.15Εργαστήριο: Οικονομική - Νομική - Πολιτική Μετάφραση Ελλ. - Γερμ. ΙΙΙ2
7.16Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Αγγλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.17Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Γαλλ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.18Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Γερμ. - Ελλ. ΙΙΙ3
7.19Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ - Αγγλ. ΙΙΙ2
7.20Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ - Γαλλ. ΙΙΙ2
7.21Εργαστήριο: Τεχνική Μετάφραση Ελλ - Γερμ. ΙΙΙ2

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση5
8.2Κριτική Λογοτεχνικής Μετάφρασης5
8.3Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία6
8.4Κοινωνιολογία της Μετάφρασης6
8.5Μεταφραστικά Εργαλεία6

Ειδίκευση Διερμηνείας

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Θεωρία της Διερμηνείας4
5.2Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας 2
5.3Φιλοσοφία Ι2
5.4Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β V (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)9
5.5Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά V (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 9
5.6Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ V (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)9
5.7Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά V (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 9
5.8Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά2
5.9Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά2
5.10Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γερμανικά2

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Κοινοτική Διερμηνεία4
6.2Φιλοσοφία ΙΙ2
6.3Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β VΙ (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)11
6.4Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά VΙ (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 11
6.5Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ VΙ (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)11
6.6Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά VΙ (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 11

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Δίκαιο και Διερμηνεία4
7.2Τεχνικές Προφορικού Λόγου2
7.3Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β VΙΙ (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)11
7.4Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά VΙΙ (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 11
7.5Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ VΙΙ (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)11
7.6Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά VΙΙ (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 11

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Β VΙΙΙ (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)14
8.2Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Β προς Ελληνικά VΙΙΙ (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 14
8.3Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γλώσσα Γ VΙΙΙ (Ελλ. - Αγγλ. / Ελλ. - Γαλλ. / Ελλ. - Γερμ)14
8.4Εργαστήριο: Διαδοχική Διερμηνεία Γλώσσα Γ προς Ελληνικά VΙΙΙ (Αγγλ. - Ελλ. / Γαλλ. - Ελλ. / Γερμ. - Ελλ.) 14

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ