Οδοντιατρικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις 18/11/2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Οδοντιατρικής

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100102CΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ9Υ
100103SΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ2Ε
100104CΗΘΙΚΗ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ3Υ
100105CΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ4Υ
100107CΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ3Υ
100110CΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ4Υ
100111CΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ3Υ
100191CΑΓΓΛΙΚΑ Ι2Υ
100192CΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι2Υ
100193CΓΑΛΛΙΚΑ Ι2Υ
100194CΙΤΑΛΙΚΑ Ι2Υ
100195CΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι2Υ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100201SΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ2Ε
100202CΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι7Υ
100203CΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Ι3Υ
100204SΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2Ε
100205SΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2Ε
100209CΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ2Υ
100210CΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ5Υ
100211CΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ3Υ
100291SΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ2Ε
100292SΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ2Ε
100295SΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ2Ε

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100301CΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ7Υ
100301SΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2Ε
100302CΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι4Υ
100302SΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΣΑΑ2Ε
100303CΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΙΙ5Υ
100304CΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι2Υ
100305CΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ4Υ
100306CΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ2Υ
100307CΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι3Υ
100308CΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΓΣ-ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ2Υ
100309CΙΣΤΟΛΟΓΙΑ5Υ
100310CΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι2Υ
ΓΑΛΛ-Α2ΑΓαλλική Γλώσσα Α2 2ΠΡ
ΕΠ-ΡΣ-001Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι2ΠΡ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100401CΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ6Υ
100401SΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ2Ε
100402CΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ7Υ
100402SΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ2Ε
100403CΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ4Υ
100404CΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ2Υ
100405CΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ3Υ
100406CΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι2Υ
100407CΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ3Υ
100408CΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι3Υ
100409CΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ6Υ
100410CΒΙΟΫΛΙΚΑ Ι2Υ
100411CΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι2Υ
100412CΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ3Υ
ΓΑΛΛ-Α2ΒΓαλλική Γλώσσα Α2 2ΠΡ
ΕΠ_ΡΣ_002 Ρωσσική Γλώσσα Α1-ΙΙ3Ε

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100501CΓΕΝ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ7Υ
100501SΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ2Ε
100502CΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ3Υ
100502SΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ2Ε
100503CΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ3Υ
100503SΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΧΟΥΣ2Ε
100504CΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι3Υ
100505CΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Ι3Υ
100506CΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ3Υ
100507CΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ3Υ
100508CΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ3Υ
100509CΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ2Υ
100510CΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ2Υ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100601CΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ5Υ
100601SΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ2Ε
100602CΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι6Υ
100603CΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΚΑΡΠΑ2Υ
100603SΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ2Ε
100604CΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ2Υ
100605CΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ I2Υ
100606CΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙ2Υ
100607CΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΙΙ2Υ
100608CΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ3Υ
100609CΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ2Υ
100610CΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι2Υ
10V01SRemovable Prosthodontics Spring Semester3ΠΡ
10V07SPreventive Dentistry, Periodontology and Implant Biology Spring Semester3ΠΡ
10V09SEndodontology Spring Semester3ΠΡ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100701CΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ3Υ
100701SΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙΙ2Ε
100702CΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι3Υ
100702SΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ2Ε
100703CΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΙΙΙ4Υ
100703SΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ2Ε
100704CΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ3Υ
100704SΒΙΟΫΛΙΚΑ ΙΙ2Ε
100705CΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Ι3Υ
100705SΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ2Ε
100706CΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ4Υ
100706SΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ2Ε
100707CΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ4Υ
100708CΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ4Υ
10V02SFixed Prosthodontics and Implant Prosthodontics Spring Semester4ΠΡ
10V05SOperative Dentistry Spring Semester3ΠΡ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100801CΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ4Υ
100801SΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ IV - ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ2Ε
100802CΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ3Υ
100802SΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ2Ε
100803CΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ3Υ
100803SΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ2Ε
100804CΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ IV2Υ
100804SΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ2Ε
100805CΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ2Υ
100805SΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ2Ε
100806CΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙ3Υ
100806SΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ2Ε
100807CΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ - Η ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ4Υ
100807SΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( CAD-CAM)2Ε
100808CΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ4Υ
100809CΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙΙ3Υ

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
100901CΚΛΙΝ.ΣΥΝΟΛ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΣΑΑ)13Υ
100901SΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ2Ε
100902CΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι2Υ
100902SΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ2Ε
100903CΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ2Υ
100903SΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ2Ε
100904CΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ2Υ
100904SΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (CAD/CAM)2Ε
100905CΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙΙ2Υ
100905SΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ4Ε
100906CΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ2Υ
100907CΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι5Υ
102007EERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ 4ΕΕ
10R41AUTH Erasmus-clinical attendance comprehensive dental care clinic winter6,5Υ

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
10R42AUTH Erasmus -clinical attendance comprehensive dental care clinic spring6,5Ε
10V10SPaediatric Dentistry Spring Semester3Υ
101001CΚΛΙΝ.ΣΥΝΟΛ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΣΑΑ)44Υ
101001SΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ2Ε
101002CΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ7Υ
101002SΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ2Ε
101003CΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IV2Υ
101003SΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ2Ε
101004CΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ2Υ
101004SΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ2Ε
101005CΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IV2Υ
101006CΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ2Υ

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

α/αΤύπος Παρακολούθησης n(%)
1).ERASMUS10 %
2).ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ21 %
3).ΕΠΙΛΟΓΗΣ5123 %
4).ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ6328 %
5).ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ10648 %

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ