Κτηνιατρικής 

το άρθρο ενημερώθηκε στις 17/11/2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Κτηνιατρικής 

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
1.1ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ5Υ
1.2ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ2Υ
1.3ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ-ΠΠ
1.4ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι-ΠΠ
1.5ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι3Υ
1.6ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ3.5Υ
1.7ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ3Υ
1.8ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ-ΠΡ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
2.1ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-ΠΠ
2.2ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ6ΠΠ
2.2.0ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ6ΠΠ
2.3ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-Υ
2.4ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-Υ
2.5ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ2,5Υ
2.6ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ3Υ
2.7ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ3ΕΠ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
3.1ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ III-ΠΠ
3.2ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ5ΠΠ
3.2.0ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ5ΠΠ
3.3ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ6Υ
3.4ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι-Υ
3.5ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ - ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ-Υ
3.6ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ2ΘΕ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
4.1ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι-Υ
4.2ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙ, ΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-Υ
4.3ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ι-Υ
4.4ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ-Υ
4.5ΠΡΑΚΤΙΚΗ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ2ΠΡΚ
4.6ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟ2.5ΕΠ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
5.1ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-Υ
5.2ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ5,5Υ
5.3ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ4,5Υ
5.4ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΙ-Υ
5.5ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3,5Υ
5.6ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-Υ
5.7ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ2Υ
5.8ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΝΔΟΡΝΙΘΑΣ, ΟΡΤΥΚΙΟΥ, ΠΑΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΝΑΣ3ΕΠ
5.9ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)1ΘΕ
5.10 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ3ΕΠ
5.11ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ2ΕΠ
5.12ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ2,5ΕΠ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
6.1ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι2,5Υ
6.2ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι4,5Υ
6.3ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι2,5Υ
6.4ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι2,6Υ
6.5ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι6,5Υ
6.6ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ0Υ
6.7ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ2Υ
6.8ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ3,5Υ
6.9ΠΡΑΚΤΙΚΗ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ2ΠΡΚ
6.10ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ2ΘΕ
6.11ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ2ΕΠ
6.12ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΟΓΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ2,5ΕΠ
6.13ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ2ΘΕ
6.14ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ2ΕΠ
6.15 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ2ΕΠ
6.16ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ4ΕΠ
8.14ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ2ΕΠ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
7.1ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ2,5Υ
7.2ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙ4Υ
7.3ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙ2Υ
7.4ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ2Υ
7.5ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ6Υ
7.6ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ4Υ
7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ2,5Υ
7.8ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ1,5Υ
7.9ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ3,5Υ
7.10ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ3,5Υ
7.11ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ1,5Υ
7.12ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ2ΕΠ
7.13ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ2ΕΠ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
8.1ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ3,5Υ
8.2ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2,5Υ
8.3ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ4Υ
8.4ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙΙ4Υ
8.5ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙΙ3,5Υ
8.6ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ3Υ
8.7ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ2,5Υ
8.8ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι5Υ
8.9ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ1,5Υ
8.10ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ3,5Υ
8.11ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ3,5Υ
8.12ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ1,5Υ
8.13ΠΡΑΚΤΙΚΗ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ2ΠΡΚ
8.15ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ2ΘΕ

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
9.1ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ2,5Υ
9.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2Υ
9.3ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ2,5Υ
9.4ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ2Υ
9.5ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ6Υ
9.6ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ2Υ
9.7ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ2,5Υ
9.8ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ1,5Υ
9.9ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ4,5Υ
9.10ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ4,5Υ
9.11 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ1,5Υ
9.12ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ3,5Υ
9.13ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ3ΕΠ
9.14ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι2ΕΠ
9.15ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΧΕΙΜ2ΕΠ
9.16ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι4ΕΠ
9.17ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ2ΕΠ

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
10.1ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ1,5Υ
10.2ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ4,5Υ
10.3ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ4,5Υ
10.4ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ2Υ
10.6ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙ2ΕΠ
10.7ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΕΑΡ2ΕΠ
10.8ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ2ΕΠ
10.9ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ2ΕΠ

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

α/αΤύπος Παρακολούθησηςn(%)
1).ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ54 %
2).ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ32 %
3).ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ2418 %
4).ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ11 %
5).ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ1511 %
6).ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ8363 %

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ