Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Η  εκπαιδευτική λειτουργία του ανωτέρου τμήματος ( εισαγωγή των πρώτων φοιτητών) αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 του νόμου 4610 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019).

Περισσότερα στοιχεία 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ