Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αθήνας)

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 του νόμου 4610 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019).

Όμως για το ανωτέρω τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4653 (ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020) αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ