Μηχανικός Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στο  ανωτέρω τμήμα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
  • Τομέας Μηχανολογίας.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ