Πληροφορικής

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 17/03/2011

 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Σχολή Θετικών Επιστημών :  Τμήμα Πληροφορικής

 

 

Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 99.8410, 99.8420, 99.8436 E-mail : info@csd.auth.gr 
 

 

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η  ανάδειξη επιστημόνων πληροφορικής, με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών.

 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Τομείς  :

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Δίκτυα – Επικοινωνίες – Αρχιτεκτονική Συστημάτων
 • Ψηφιακά Μέσα
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

Κατευθύνσεις:

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Δίκτυα – Επικοινωνίες – Αρχιτεκτονική Συστημάτων
 • Ψηφιακά Μέσα
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

 

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες ακολουθούν κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και το 5ο εξάμηνο, ενώ στο 6ο εξάμηνο επιλέγουν μία από τις παρακάτω  4 κατευθύνσεις :

 • Πληροφοριακά  Συστήματα
 • Δίκτυα-Επικοινωνίες – Αρχιτεκτονική Συστημάτων
 • Ψηφιακά Μέσα
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Ανώτερα Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα, Ηλεκτρονική Φυσική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Aσύρματα Δίκτυα, Ασφάλεια Δικτύων, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πιθανότητες & Στατιστική, Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού, Λογικός – Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Λειτουργικά Συστήματα, Θεωρία Πληροφορίας – Κωδικοποίηση, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτική Μεταγωγή, Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου, Διδακτική της Πληροφορικής,  κ.α.   Περισσότερα στοιχεία

 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατευθύνσεις :

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
 • Ψηφιακά Μέσα
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Επίσης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  στην Πληροφορική και Διοίκηση.
 •  και  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής.

 

Περισσότερα στοιχεία :

 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν με:

 • Τη Μελέτη, Σχεδίαση, Ανάλυση, Υλοποίηση, Επίβλεψη, Λειτουργία, Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων.
 • Τη Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Μέση Εκπαίδευση και την Τεχνική και Επαγγελματική Κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε Θεωρητικό, Τεχνολογικό και Εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Την Έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα
 • Να προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες Πληροφορικής, Δικτύων, Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι Τμημάτων πληροφορικής,  μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού πληροφορικής : 

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Μία νέα εφαρμογή μελετάται διεξοδικά, τίθενται οι λειτουργικές προδιαγραφές, αναπτύσσεται το λογικό ισοδύναμο του συστήματος, αναλύονται τα δεδομένα, σχηματίζονται διαγράμματα διεργασιών, δεδομένων και καταστάσεων και κατόπιν προδιαγράφονται προγράμματα. Παράλληλα, τίθενται προδιαγραφές για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις με βάση τον συνδυασμό κόστους – ωφέλειας. 

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Ο αναλυτής συστημάτων μπορεί να ασχοληθεί με το λεπτομερή σχεδιασμό προγραμμάτων interfaces, και το σχεδιασμό προγραμμάτων που θα συνεπικουρούν τις διεργασίες του λειτουργικού συστήματος. 

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης όσον αφορά στη χρήση συστήματος βάσεως δεδομένων από χρήστες και εφαρμογές. Διασφαλίζει τα αρχεία των δεδομένων από απρόβλεπτες καταστροφές, όπως επίσης και από την πιθανότητα, εσκεμμένης, παράνομης πρόσβασης. Επιβάλλει κανόνες διατήρησης της πληρότητας των δεδομένων. Καθορίζει σχήματα ελεγχόμενης πρόσβασης στα δεδομένα, αποδίδοντας δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες και εφαρμογές. 

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩN: Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν μία πραγματικότητα σε πολλά εργασιακά περιβάλλοντα. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου για παρακολούθηση των χρηστών, δήλωση νέων χρηστών, προσδιορισμό των δικαιωμάτων τους, ασφάλεια στην πρόσβαση, διασφάλιση των δεδομένων και αρχείων (backups), Εισαγωγή νέων διαχειριστικών εφαρμογών και προγραμμάτων συστήματος, εκπαίδευση και τέλος βοήθεια σε κάθε χρήστη του δικτύου. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Σ` ένα οργανωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, γίνεται ανάλυση και σχεδιασμός της εφαρμογής και κατόπιν παραδίδονται τμήματα στον προγραμματιστή, για υλοποίηση με μία γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης, ο προγραμματιστής μπορεί να αναλαμβάνει και τη συντήρηση, τον έλεγχο, καθώς επίσης και την τροποποίηση υπαρχόντων εφαρμογών. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:  O σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής διαδικτύου απαιτεί χρήση εξειδικευμένων γλωσσών και γνώσεις στη δομή των πρωτοκόλλων. Οι προγραμματιστές αυτού του είδους σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν, εγκαθιστούν, βελτιώνουν και συντηρούν ιστοσελίδες και εφαρμογές, που είναι προσπελάσιμες από χρήστες του διαδικτύου. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:  Σήμερα υπάρχουν πολλά έτοιμα προγράμματα, που επιλύουν διάφορα προβλήματα και καταστάσεις. Πολλές φορές, η επικοινωνία για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους απαιτεί ειδικά προγράμματα, τα λεγόμενα ενδιάμεσα (interfaces). Ο προγραμματιστής συστημάτων είναι αυτός αναπτύσσει τέτοια προγράμματα, καθώς και άλλα προγράμματα για την καλύτερη αξιοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν επίσης να απασχοληθούν στα A.Ε.Ι. ως μόνιμο ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό  και στην μέση εκπαίδευση ως καθηγητές Πληροφορικής. 

 

ΕΡΕΥΝΑ:  Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα  έρευνας, στα πλαίσια ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.    

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΕΙ έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται Π.Δ. 44 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 58, τεύχος Α\’ στις 08-04-2009.  »Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».
 • Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα και το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α΄/31-12-2003),
 • καθώς και στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 268/2004, Φ.Ε.Κ. 268/Α΄/28-12-2004). 

 

 

 Άλλες πληροφορίες:

Στοιχεία από την Μονογραφία του Πληροφορικού :

Περιγραφή Επαγγέλματος:

 
Αντικείμενό του είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας, δικτύων τηλεπληροφορικής και ανάλυσης-σύνθεσης, καθώς και εφαρμογής συστημάτων υλικού και λογισμικού.
Οι συχνές μετακινήσεις για την τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, καταστημάτων κ.λπ. και η παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων διαμορφώνουν τόσο τις συνθήκες εργασίας του – που σε γενικές γραμμές θεωρούνται καλές – όσο και το ωράριό του, το οποίο μερικές φορές υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας.
Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

 

Συνθήκες Εργασίας:

 
Οι συχνές μετακινήσεις για την τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, καταστημάτων κ.λπ. και η παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων διαμορφώνουν τόσο τις συνθήκες εργασίας του – που σε γενικές γραμμές θεωρούνται καλές – όσο και το ωράριό του, το οποίο μερικές φορές υπερβαίνει λόγω φόρτου εργασίας.

Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 

Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

 

Προοπτικές :

 

Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι πολύ θετικές λόγω της εισόδου και της εκτεταμένης χρήσης της πληροφορικής σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και οι απόφοιτοι προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα απασχόλησης.

Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

         

 • Κατάταξη τμημάτων Πληροφορικής  : 

             ΠΘ    (Επαγγέλματα με πολύ θετικές  προοπτικές)

             ΔΔ     (Σπουδές και επαγγέλματα με μέτριες επαγγελματικές διεξόδους)

Έρευνα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Κατσανέβα

 

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας  : Κοδριγκτώνος 33,  10434 Αθήνα, τηλ. 210-8827225  e-mail :   info epe.org.gr  web site: http://www.epe.org.gr/
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): Κορνάρου 2 & Ερμού, 10563 Αθήνα, τηλ.: 210 3230073, 210 3236544, 210 3221255, Fax: 210 3311338, E-mail: olme@otenet.gr,  web site: http://www.olme.gr/
 • Γραφείο διασύνδεσης Α.Π.Θ. :  Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ.,  541 24, Θεσσαλονίκη   Τηλ.: 2310.99.5314-5  Fax : 2310.99.5312, E-mail: gd@cso.auth.gr web site:  http://www.cso.auth.gr/
Χωρίς κατηγορία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ