Τεχνικός Αυτοματισμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/03/2018

Ειδικότητα: Τεχνικός  Αυτοματισμού

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Ηλεκτροτεχνία

2. Ψηφιακά Συστήματα

3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4. Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ +2Ε

5. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές

1Θ+4Ε

6. Μηχατρονική

1Θ +2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

Οι μαθητές εκπαιδεύονται :

 • Μαθαίνουν να κατασκευάζουν ηλεκτρικούς αυτοματισμούς με κλασικά ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρελέ, και στον προγραμματισμό των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών» (PLC) , αλλά και με σύγχρονους τρόπους χρησιμοποιώντας αισθητήρες –ηλεκτρονικά ισχύος και μικροελεγκτές –μικροεπεξεργαστές
 • Οι μαθητές μαθαίνουν  να σχεδιάζουν προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες ( όπως LADDER, Λίστα Εντολών, Λογικά Διαγράμματα).
 • Επίσης μαθαίνουν να υλοποιούν κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών και γνωρίζουν την ρομπότ.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες).
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα).
 • Αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών).
 • Ιατρικοί αυτοματισμοί.
 • Ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας.
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων [Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics].
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων
 • Εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι) ,στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών και στην στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας .
 • στις τηλεπικοινωνίες,στις ανθρωπιστικές επιστήμες και της ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς) και τέλος στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.α.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ