Τεχνικός Αυτοματισμού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Τεχνικός  Αυτοματισμού

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Ηλεκτροτεχνία

2. Ψηφιακά Συστήματα

3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4. Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ +2Ε

5. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές

1Θ+4Ε

6. Μηχατρονική

1Θ +2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

..

Οι μαθητές εκπαιδεύονται :

 • Μαθαίνουν να κατασκευάζουν ηλεκτρικούς αυτοματισμούς με κλασικά ηλεκτρολογικά υλικά όπως ρελέ, και στον προγραμματισμό των «Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών» (PLC) , αλλά και με σύγχρονους τρόπους χρησιμοποιώντας αισθητήρες –ηλεκτρονικά ισχύος και μικροελεγκτές –μικροεπεξεργαστές
 • Οι μαθητές μαθαίνουν  να σχεδιάζουν προγράμματα αυτοματισμού σε ειδικές γλώσσες ( όπως LADDER, Λίστα Εντολών, Λογικά Διαγράμματα).
 • Επίσης μαθαίνουν να υλοποιούν κατασκευές με την βοήθεια αισθητήρων και προγραμματιζόμενων ελεγκτών και γνωρίζουν την ρομπότ.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αυτοματισμού μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες).
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα).
 • Αυτόματα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (έξυπνα κτίρια, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών).
 • Ιατρικοί αυτοματισμοί.
 • Ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση εξοπλισμού και διασφάλιση ποιότητας.
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων [Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis) Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics].
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων
 • Εκπαίδευση, έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Βιομηχανικά δίκτυα και δίκτυα πραγματικού χρόνου.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι) ,στην παραγωγή και διοχέτευση πρώτων υλών και στην στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας .
 • στις τηλεπικοινωνίες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και της ιατρικής (π.χ. βηματοδότης καρδιάς) και τέλος στην ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής κ.α.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ