Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/06/2016

Ειδικότητα: Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Σχόλιο: Η  ειδικότητα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών θα  προσφέρετε το σχολικό έτος 2016-17 για τους μαθητές που την επέλεξαν από την Β΄ τάξη. Στα πλαίσια της   πρόσφατης αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συγχωνεύτηκε με την ειδικότητα  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων.

.


.

.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2. Ψηφιακά Συστήματα

3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4. Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων

5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα  – Εφαρμογές Τηλεματικής

1Θ+4Ε

6. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

1Θ +2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως  στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.).
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Επαγγελματικά καθήκοντα:

Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας  Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:.

Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας:

 • Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets)
 • Αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν  το κύκλωμα και τα επιλέγει για την συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος.
 • Ελέγχει τη λειτουργικότητα του κυκλώματος.
 • Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν αυτό απαιτείται.

Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • Μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης.
 • Συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για την βλάβη  και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής.

Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού χαρακτήρα:

 • Εγκαθιστά κάθε εμπορική και καταναλωτικού χαρακτήρα ραδιοτηλεοπτική συσκευή, προβαίνοντας στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές  ή άλλες συνδέσεις και εφαρμογές.
 • Μπορεί να συντηρεί και να συμβουλεύει  τον ιδιοκτήτη για την χρήση και τους αναγκαίους χειρισμούς.

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:

 • Διαβάζει και αντιλαμβάνεται  τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης, κ.λπ.)
 • Επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει  εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω συσκευές, πάντοτε με την κατάλληλη καθοδήγηση.
 • Μπορεί να συντονίσει το δορυφορικό δέκτη και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του.
 • Χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την κατάλληλη κεραία.
 • Μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής, εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό (για επίγεια και για τη δορυφορική) και κλίση (για τη δορυφορική).
 • Μπορεί να συνδέει την κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως : ενισχυτή, καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες.
 • Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του tuner, εφόσον είναι εφικτό.

Μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος

 • Βοηθάει τον χειριστή (ως  βοηθός χειριστής) των μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
 • Μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να αποκτήσει  τη επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων.

Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ