Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/02/2024

Ειδικότητα:  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3.

Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

4.

Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

6.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

2Ε + 2 ΠΑ
7.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

2Ε + 2 ΠΑ
8.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

1Ε + 2 ΠΑ

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

.

Στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής θα μάθω περισσότερα για τα  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και Εφαρμογές και θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ