Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων  Η/Υ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/02/2024

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ  και Δικτύων  Η/Υ

Μαθήματα:

Γ’  τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3.

Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

4.

Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

5.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

6.

Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

2Ε + 2 ΠΑ
7.

Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

2Ε + 2 ΠΑ
8.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

1Ε + 2 ΠΑ

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

.

Στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων  Η/Υ θα μάθω περισσότερα για την Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης) καθώς και Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ