Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/12/2017

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες :

Μαθήματα τομέα:

B’ τάξη:

Μαθήματα

Ώρες

1.  Αρχές Λογιστικής

3Θ + 3Ε

2.  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

3.  Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

 3Ε

4.  Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (logistics)

5.  Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (Excel)

6.  Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό)

7.  Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική

8.  Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567 τ.Β’/02.06.2016)

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: