Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/06/2018

Νέοι με υπευθυνότητα, περιβαλλοντική συνείδηση, δημιουργικότητα, σεβασμό στο περιβάλλον, με εκσυγχρονιστικές απόψεις και τόλμη από την επαρχία θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας τους στον τομέα  Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και την προοπτική σταδιοδρομίας τους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου.

Οι επαγγελματίες στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και μετάδοσης γνώσεων στη διαδικασία της δυναμικής φυτοπαραγωγής ιδιαίτερα στη βιολογική καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, δενδροκομικών καλλιεργειών, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων καλλιεργειών.

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω   ειδικότητες:

Μαθήματα τομέα:

Β΄τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.  Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

2.  Περιβάλλον και Γεωργία

1Θ +2Ε

3.  Φυτική Παραγωγή

2Θ + 3Ε

4.  Ζωϊκή Παραγωγή

2Θ + 1Ε

5.  Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ + 2Ε

6.  Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1Θ + 1Ε

7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα

2Θ + 1Ε

8.  Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ.Β΄/12.06.2018)

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι.,Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Τέλος για την καλύτερη κατανόηση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά ο μαθητής στο τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,  παραθέτουμε επιπλλεον  κάποιες παρουσιάσεις σχολείων με  ενδεικτικά  έργα  και εργασίες  μαθητών τους:

..

.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ