Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα:  Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Γ΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ + 2Ε

4. Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)

2Θ +4Ε

5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6. Εφαρμογές Μάρκετινγκ

6. Λογιστικές Εφαρμογές

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης είναι ο επαγγελματίας που εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing. Ένας εξειδικευμένος Marketing Manager αναλαμβάνει να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε πελάτη και να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης στην αγορά, μέσα από την έρευνα της αγοράς, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την βελτίωση των παροχών, την τιμολόγηση, τη διαφήμιση, τη διανομή κ.α. Ο έντονος ανταγωνισμός και οι αδιάκοπες εναλλαγές στην αγορά καθιστούν το Marketing ως τον πλέον βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ο πτυχιούχος της ειδικότητας:  «Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing)» των ΕΠΑΛ :

Α) καταρτίζεται σε όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του χώρου. Έτσι είναι σε θέση να :

 • διεξάγει έρευνες αγοράς, συλλέγοντας πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία
 • επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο, στον καταναλωτή, στον ανταγωνισμό, στα διαφημιστικά μέσα και στην αποτελεσματικότητά τους, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα
 • αναλύει τις τάσεις της αγοράς και τη δυναμική της επιχείρησης και να διατυπώνει προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης
 • καταρτίζει και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό (budget) του marketing της επιχείρησης, κατανέμοντας πόρους στις διάφορες δραστηριότητες
 • συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά
 • προτείνει στρατηγικές τιμολόγησης των προϊόντων της επιχείρησης
 • εμπλέκεται στις προσωπικές πωλήσεις των προϊόντων, ακολουθώντας ειδικές τεχνικές πωλήσεων
 • εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων
 • προτείνει διαφημιστικά concepts για την επιχείρηση και τα προϊόντα της
 • επικοινωνεί με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία, γραφεία δημοσίων σχέσεων, τυπογράφους, media shops, εταιρείες ερευνών, κ.ά.)

Β) Μπορούν να εργαστούν σε:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών,  κ.ά.)
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρείες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
 • Εταιρείες web design και e-commerce

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ