Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου 2020

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2020

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Μαθήματα
15-6-2020

Νεοελληνική  Γλώσσα και Λογοτεχνία (νέο σύστημα )

Νεοελληνική  Γλώσσα (παλιό σύστημα)

17-6-2020

Αρχαία Ελληνικά (νέο σύστημα )

Αρχαία Ελληνικά (παλιό σύστημα)

Μαθηματικά (νέο σύστημα )

Μαθηματικά (Ημερήσια – παλιό σύστημα)

Μαθηματικά (Εσπερινό – παλιό σύστημα)

19-6-2020

Κοινωνιολογία(νέο σύστημα)

Βιολογία Ο.Π. Σπουδών Υγείας (νέο σύστημα)

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών (ημερησίων) (παλιό σύστημα)

Βιολογία Γενικής Παιδείας (ημερησίων) (παλιό σύστημα)

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών (εσπερινών) (παλιό σύστημα)

Βιολογία Γενικής Παιδείας (εσπερινών) (παλιό σύστημα)

22-6-2020

Φυσική (Νέο σύστημα)

Φυσική (Ημερήσια – Παλαιό σύστημα)

Φυσική (Εσπερινά – Παλαιό σύστημα)

Λατινικά (Ημερήσια – Παλαιό σύστημα)

Λατινικά (Εσπερινά – Παλαιό σύστημα)

24-6-2020

Ιστορία (Νέο Σύστημα)

Πληροφορική (Νέο Σύστημα)

Ιστορία (ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Ιστορία (εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

26-6-2020

Χημεία (Νέο Σύστημα)

Οικονομία  (Νέο Σύστημα)

Χημεία (Ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Χημεία (Εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

.

Ειδικά Μαθήματα:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Μαθήματα
01-07-2020

Αγγλικά

02-07-2020

Ελεύθερο Σχέδιο – Οδηγίες Σύνθεσης

03-07-2020

Γραμμικό Σχέδιο Το σχέδιο

04-07-2020

Ιταλικά

06-07-2020

Γερμανικά

07-07-2020

Γαλλικά

08-07-2020 Ισπανικά
09-07-2020 Αρμονία
10-07-2020 Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών ΙκανοτήτωνΑρχείο ήχου σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip (11MB)
11-07-2020 Μουσική Αντίληψη και Γνώση   – Αρχείο ήχου (συμπιεσμένο)

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ