Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) 2020

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) 2020

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2020

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Μαθήματα
15-6-2020

Νεοελληνική  Γλώσσα και Λογοτεχνία (νέο σύστημα )

Νεοελληνική  Γλώσσα (παλιό σύστημα)

17-6-2020

Αρχαία Ελληνικά (νέο σύστημα )

Αρχαία Ελληνικά (παλιό σύστημα)

Μαθηματικά (νέο σύστημα )

Μαθηματικά (Ημερήσια – παλιό σύστημα)

Μαθηματικά (Εσπερινό – παλιό σύστημα)

19-6-2020

Κοινωνιολογία(νέο σύστημα)

Βιολογία Ο.Π. Σπουδών Υγείας (νέο σύστημα)

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών (ημερησίων) (παλιό σύστημα)

Βιολογία Γενικής Παιδείας (ημερησίων) (παλιό σύστημα)

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών (εσπερινών) (παλιό σύστημα)

Βιολογία Γενικής Παιδείας (εσπερινών) (παλιό σύστημα)

22-6-2020

Φυσική (Νέο σύστημα)

Φυσική (Ημερήσια – Παλαιό σύστημα)

Φυσική (Εσπερινά – Παλαιό σύστημα)

Λατινικά (Ημερήσια – Παλαιό σύστημα)

Λατινικά (Εσπερινά – Παλαιό σύστημα)

24-6-2020

Ιστορία (Νέο Σύστημα)

Πληροφορική (Νέο Σύστημα)

Ιστορία (ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Ιστορία (εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

26-6-2020

Χημεία (Νέο Σύστημα)

Οικονομία  (Νέο Σύστημα)

Χημεία (Ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Χημεία (Εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ημερήσια) (Παλαιό Σύστημα)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Εσπερινά) (Παλαιό Σύστημα)

.

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)  2020

 

.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  Μαθήματα
16-6-2020 Νέα Ελληνικά
18-6-2020 Μαθηματικά (Άλγεβρα)
20-6-2020

Ανατομία – Φυσιολογία II

Στοιχεία Μηχανών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

23-6-2020

Δίκτυα Υπολογιστών

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

25-6-2020

Ηλεκτροτεχνία 2

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

Υγιεινή

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

27-6-2020

Άρχες Βιολογικής Γεωργίας

Ναυτικές Μηχανές

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ναυσιπλοϊα ΙΙ

29-6-2020

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ηλεκτρικές Μηχανές

Οικοδομική

Τεχνολογία Υλικών

30-6-2020

Ψηφιακά Συστήματα

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

.

Ειδικά Μαθήματα

 

Όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το 2000 και εφεξής (Γενικού, Επαγγελματικού, Εσπερινών, Ομογενών, επαναληπτικών) : εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ