Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/10/2019

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 6 Υ
ΓΛΩ102 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ΛΟΓ104 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ΠΑΙ103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6 Υ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ 6 Υ
ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ : ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ΛΟΓ204 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι 6 Υ
ΠΑΙ203 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6 Υ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ 6 Υ
ΓΛΩ302 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ 6 Υ
ΛΟΓ304 ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Υ
ΜΕΤ405 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 6 Υ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΓΕΡ401 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV 6 Υ
ΓΛΩ402 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 6 Υ
ΔΙΔ207 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΕΠΑΓ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 6 Υ
ΛΟΓ404 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 6 Υ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΔΙΔ403 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 Υ
ΛΟΓ504 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 Υ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΔΙΔ403 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (επαναλαμβανόμενο) 6 Υ
ΛΟΓ504 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  6 Υ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΔΙΔ703 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 18 Υ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΔΙΔ703 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

A/A Τύπος Παρακολούθησης n %
1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 151 66%
2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 0%
3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 19 8%
4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 59 26%

 

Τέλος παρουσίαση Μαθημάτων Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου:

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΑΚ0092 ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 6 ΥΚ
ΑΚ0092-ΕΜ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 3 ΥΚ
ΑΚ0144 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 6 ΥΚ
ΑΚ0144-ΕΜ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0212 ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 ΥΚ
ΑΚ0212-ΕΜ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 3 ΥΚ
ΑΚ0217 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 6 ΥΚ
ΑΚ0217-ΕΜ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0222 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ AD HOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 6 ΥΚ
ΑΚ0222-ΕΜ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ AD HOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0223 ΣΥΝΤΑΞΗ 6 ΥΚ
ΑΚ0225 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΛΟΓΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 6 ΥΚ
ΑΚ0225-ΕΜ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΛΟΓΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΒΚ0249 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ (1918-2018) 6 ΥΚ
ΒΚ0249-ΕΜ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ (1918-2018) 3 ΥΚ
ΒΚ0250 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 6 ΥΚ
ΒΚ0250-ΕΜ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 3 ΥΚ
ΒΚ0251 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ MOZART ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 6 ΥΚ
ΒΚ0251-ΕΜ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ MOZART ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 3 ΥΚ
ΒΚ0252 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: HEINRICH VON KLEIST 6 ΥΚ
ΒΚ0252-ΕΜ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: HEINRICH VON KLEIST 3 ΥΚ
ΒΚ0253 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 6 ΥΚ
ΒΚ0253-ΕΜ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: Ο ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3 ΥΚ
ΒΚ0254 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6 ΕΚ
ΒΚ0254-ΕΜ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3 ΥΚ
ΕΠ0396 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 6 Ε
ΕΠ0510 ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ 6 Ε
ΕΠ0518 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 6 Ε
ΕΠ0537 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΜΕΣΟ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 6 Ε
ΕΠ0538 ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚΣ 3 Ε
ΕΠ0539 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ι 6 Ε
ΕΠ0541 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΙ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 Ε
ΕΠ0546 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 6 Ε
ΕΠ_ΡΣ_001 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α1-Ι 3 Ε
ΕΠ_ΡΣ_003 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α2-Ι 3 Ε
ΕΠ_ΡΣ_005 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1-Ι 3 Ε
ΕΠ_ΡΣ_013 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι 6 Ε

 

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

 
Κωδικός       ……………….. Τίτλος ECTS Τύπος
ΑΚ0080 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 6 ΥΚ
ΑΚ0148 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6 ΥΚ
ΑΚ0148-ΕΜ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0149 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 ΥΚ
ΑΚ0149-ΕΜ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0218 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,(ΕΠΙ)ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 ΥΚ
ΑΚ0218-ΕΜ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,(ΕΠΙ)ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0221 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 ΥΚ
ΑΚ0221-ΕΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0226 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 ΥΚ
ΑΚ0226-ΕΜ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ , ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0227 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 ΥΚ
ΑΚ0227-ΕΜ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0228 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 ΥΚ
ΑΚ0228-ΕΜ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0232 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ 6 ΥΚ
ΑΚ0232-ΕΜ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0233 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 6 ΥΚ
ΑΚ0233-ΕΜ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 3 ΥΚ
ΑΚ0234 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι 6 ΥΚ
ΒΚ0255 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 6 ΥΚ
ΒΚ0255-ΕΜ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΥΚ
ΒΚ0256 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΣΤΟ ΒΑΒΕΛΟΨΑΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 6 ΥΚ
ΒΚ0256-ΕΜ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΣΤΟ ΒΑΒΕΛΟΨΑΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 3 ΥΚ
ΒΚ0257 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: HEINRICH BOELL 6 ΥΚ
ΒΚ0257-ΕΜ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: HEINRICH BOELL 3 ΥΚ
ΒΚ0258 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 6 ΥΚ
ΒΚ0258-ΕΜ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 3 ΥΚ
ΒΚ0259 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ 6 ΥΚ
ΒΚ0259-ΕΜ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ 3 ΥΚ
ΒΚ0260 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΤΟ ΠΙΚΑΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 6 ΥΚ
ΒΚ0260-ΕΜ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΤΟ ΠΙΚΑΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 3 ΥΚ
ΒΚ0261 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 6 ΥΚ
ΒΚ0261-ΕΜ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 3 ΥΚ
ΕΠ0417 Ο 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 6 Ε
ΕΠ0419 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 6 Ε
ΕΠ0507 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 6 Ε
ΕΠ0516 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6 Ε
ΕΠ0536 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ I: ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3 Ε
ΕΠ0542 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 3 Ε
ΕΠ0543 QUEER ΚΟΜΙΚΣ 6 Ε
ΕΠ0544 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 3 Ε
ΕΠ0545 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ II 6 Ε
ΕΠ_ΡΣ_002 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α1-ΙΙ 3 Ε
ΕΠ_ΡΣ_004 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α2-ΙΙ 3 Ε
ΕΠ_ΡΣ_006 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1-ΙΙ 3 Ε
ΕΠ_ΡΣ_014 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ 6 Ε
ΠΑ0801 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ