Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/10/2019

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11111 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1 12 Υ
11210 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 6 ΥΓ
11220 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 Υ
11251 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 6 Υ
11271 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 Υ
11322 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι 6 ΥΕ
11336 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 6 ΥΕ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11211 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ 6 ΥΓ
11221 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 6 Υ
11241 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 6 Υ
11271 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (επαναλαμβανόμενο) 6 Υ
11323 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 6 ΥΕ
11352 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 ΥΕ
11362 ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6 ΥΕ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11215 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ 6 ΥΓ
11324 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 6 ΥΕ
11325 ΣΥΝΤΑΞΗ 6 ΥΕ
11327 ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 ΥΕ
11343 ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6 ΥΕ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11216 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV 6 ΥΓ
11324 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (επαναλαμβανόμενο) 6 ΥΕ
11325 ΣΥΝΤΑΞΗ (επαναλαμβανόμενο) 6 ΥΕ
11326 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 6 ΥΕ
11345 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6 ΥΕ
11353 ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι 6 ΥΕ
11361 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 6 ΥΕ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11231 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 6 Υ
11235 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 6 Υ
11338 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 6 ΥΕ
11344 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 ΥΕ
11358 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 ΥΕ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11233 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6 Υ
11337 ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ 6 ΥΕ
11354 ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 6 ΥΕ
11363 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι 6 ΥΕ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11232 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ 6 Υ
11234 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 6 Υ
11346 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6 ΥΕ
11347 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 6 ΥΕ
11355 ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙΙ 6 ΥΕ
11356 ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙV 6 ΥΕ
11364 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ 6 ΥΕ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11232 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ (επαναλαμβανόμενο) 6 Υ
11342 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 6 ΥΕ
11357 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 6 ΥΕ

 

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

A/A Τύπος Παρακολούθησης n %
1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 157 75%
2 ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 26 12%
3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 7 3%
4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 12 6%
5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ 7 3%

Τέλος παρουσίαση Μαθημάτων Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου:

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11212 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1+ 3 ΥΓ
11213 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2 3 ΥΓ
11214 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2+ 3 ΥΓ
11417 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ I 6 Ε
11418 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι 6 Ε
11448 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 6 Ε
11458 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 6 Ε
11459 ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΠΟΙΗΣΗ 6 Ε
11465 ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 6 Ε
11472 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ Ι 6 Ε
11473 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΙ 6 Ε
11474 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΙΙ 6 Ε
11475 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ IV 6 Ε
11476 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α1 6 Ε
11477 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α2 6 Ε
11478 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 Ε
11479 ΠΑΝΟΡΑΜΜΑ ΙΣΠΑΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 Ε
Γλ3-342 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 6 Ε
Γλ4-337 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
ΕΙΣΠ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 6 ΥΕ
ΙΡΩ302 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 6 Ε
Π1000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 6 ΥΕ
Π2108 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 Ε
ΣΧΠΙ400 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι 6 ΥΕ

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
11212 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1+ 3 ΥΓ
11213 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2 3 ΥΓ
11214 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2+ 3 ΥΓ
11416 ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6 Ε
11417 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ I 6 Ε
11418 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι 6 Ε
11419 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ 6 Ε
11421 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 Ε
11422 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ 6 Ε
11423 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
11424 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 6 Ε
11431 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 6 Ε
11448 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 6 Ε
11457 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ 6 Ε
11458 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 6 Ε
11465 ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 6 Ε
11472 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ Ι 6 Ε
11473 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΙ 6 Ε
11474 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΙΙ 6 Ε
11476 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α1 6 Ε
11477 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α2 6 Ε
11478 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 Ε
11479 ΠΑΝΟΡΑΜΜΑ ΙΣΠΑΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 6 Ε
11480 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 Ε

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ