Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/10/2019

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-01 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι 5 Υ
Υ-ΓΛΩ-02 Γαλλική Γλώσσα Ι: Προφορικός Λόγος 3 Υ
Υ-ΛΟΓ-01 Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων Ι 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-02 Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση) 4 Υ
Υ-ΜΕΤ-01 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι 5 Υ
ΥΠΟ-01 Ενισχυτική Διδασκαλία Ι 4 ΥΠΟ
ΥΠΟ-02 Ψηφιακός Γραμματισμός 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-Α1 Αγγλικά Ι 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-Γ1 Γερμανικά Ι 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-ΕΛ1 Νέα Ελληνική Γλώσσα Ι 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-Ι1 Ιταλικά Ι 2 ΥΠΟ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-03 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών 2 Υ
Υ-ΓΛΩ-04 Γαλλική Γλώσσα ΙΙ: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη ΙΙ 5 Υ
Υ-ΓΛΩ-05 Γαλλική Γλώσσα ΙΙ: Προφορικός Λόγος 3 Υ
Υ-ΛΟΓ-03 Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων ΙΙ 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-04 Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα) 4 Υ
Υ-ΜΕΤ-02 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ 5 Υ
ΥΠΟ-04 Ενισχυτική Διδασκαλία ΙΙ 4 ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-Α2 Αγγλικά ΙΙ 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-Γ2 Γερμανικά ΙΙ 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-ΕΛ2 Νέα Ελληνική Γλώσσα ΙΙ 2 ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-Ι2 Ιταλικά ΙΙ 2 ΥΠΟ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

 
Κωδικός …….  Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ- 06 Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου Ι 4 Υ
Υ-ΓΛΩ-07 Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Προφορικός Λόγος 2 Υ
Υ-ΓΛΩ-08 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 3 Υ
Υ-ΓΛΩ-09 Διδακτική των ξένων γλωσσών 3 Υ
Υ-ΛΟΓ-05 Παραγωγή Κριτικού Λόγου 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-06 Γαλλική Λογοτεχνία Ι: Ποίηση 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-07 Σύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας 3 Υ
Υ-ΜΕΤ-03 Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι 5 Υ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-10 Γαλλική Γλώσσα IV: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου ΙΙ 4 Υ
Υ-ΓΛΩ-11 Γαλλική Γλώσσα IV: Προφορικός Λόγος IV 2 Υ
Υ-ΓΛΩ-12 Φωνητική – Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα 3 Υ
Υ-ΓΛΩ-13 Γλωσσολογία. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 3 Υ
Υ-ΛΟΓ-08 Άσκηση στο Λογοτεχνικό Δοκίμιο 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-09 Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ: Θέατρο 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-10 Εισαγωγή στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία 3 Υ
Υ-ΜΕΤ-04 Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση ΙΙ 5 Υ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-14 Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 4 Υ
Υ-ΓΛΩ-15 Γαλλική Γλώσσα V: Τύποι και είδη γραπτού λόγου Ι 3 Υ
Υ-ΓΛΩ-16 Γαλλική Γλώσσα V: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου Ι 2 Υ
Υ-ΛΟΓ-11 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 3 Υ
Υ-ΛΟΓ-12 Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙΙ: Μυθιστόρημα 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-13 Κλασικισμός και Διαφωτισμός 4 Υ
Υ-ΜΕΤ-05 Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι 5 Υ
Υ-ΜΕΤ-06 Αρχές Μεταφρασεολογίας 4 Υ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-17 Γαλλική Γλώσσα VI: Τύποι και είδη γραπτού λόγου ΙΙ 3 Υ
Υ-ΓΛΩ-18 Γαλλική Γλώσσα VI: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου ΙΙ 2 Υ
Υ-ΛΟΓ-14 Εισαγωγή στη λογοτεχνική κριτική 5 Υ
Υ-ΛΟΓ-15 Γαλλική Λογοτεχνία IV: Μυθιστόρημα 5 Υ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-19 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλία 6 Υ
ΥΠΟ-06 Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας 4 ΥΠΟ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Υ-ΓΛΩ-19 Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλία (επαναλαμβανόμενο) 6 Υ

 

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

A/A Τύπος Παρακολούθησης n %
1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 43 45%
2 Υπόβαθρου 12 13%
3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 40 42%
Τέλος παρουσίαση Μαθημάτων Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου:

 

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

 
Κωδικός   …………… Τίτλος ECTS Τύπος
ΚΕ-ΓΛΩ-01 Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-02 Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-04 Διδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-25 Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-26 Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-42 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-02 Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-03 Ζητήματα Ρομαντισμού 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-07 Το μυθιστόρημα στο 19ο αιώνα 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-12 Το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-15 Φανταστική λογοτεχνία 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-18 Από το ρομαντισμό στη νεώτερη ποίηση 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-24 Θεωρία του θεάτρου και του δράματος 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-37 Ειδικά θέματα Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας ΙΙ 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-01 Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-02 Θεωρίες Μετάφρασης 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-06 Μεταφραστικά Εργαλεία Ι 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-07 Μεταφραστικά Εργαλεία ΙΙ 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-16 Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-17 Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά Ι 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-19 Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-20 Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι 5 Ε

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

 
Κωδικός   …………….. Τίτλος ECTS Τύπος
ΚΕ-ΓΛΩ-01 Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-02 Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-07 Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-08 Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-09 Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών – Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-26 Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-40 Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-41 Παιδαγωγικές Θεωρίες και Σχολικές πρακτικές 5 Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-43 Προγραμματισμός και αξιολόγηση 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-02 Αναγέννηση και Ανθρωπισμός 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-04 Το κίνημα του υπερρεαλισμού 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-08 Το νέο μυθιστόρημα 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-22 Σύγχρονη γαλλική δραματουργία 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-28 Εισαγωγή στη γαλλόφωνη λογοτεχνία 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-33 Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας 5 Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-35 Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-03 Γλωσσολογία της Εκφοράς και Μετάφραση 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-08 Ορολογική Αναζήτηση και Τεκμηρίωση 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-10 Λογοτεχνική Μετάφραση Ι 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-12 Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-18 Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά ΙΙ 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-19 Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-21 Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού ΙΙ 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-22 Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές υπερτιτλισμού και μεταγλώτισσης 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-23 Θεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση 5 Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-24 Τεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής 5 Ε

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ