Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2019

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-01Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι5Υ
Υ-ΓΛΩ-02Γαλλική Γλώσσα Ι: Προφορικός Λόγος3Υ
Υ-ΛΟΓ-01Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων Ι5Υ
Υ-ΛΟΓ-02Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)4Υ
Υ-ΜΕΤ-01Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι5Υ
ΥΠΟ-01Ενισχυτική Διδασκαλία Ι4ΥΠΟ
ΥΠΟ-02Ψηφιακός Γραμματισμός2ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-Α1Αγγλικά Ι2ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-Γ1Γερμανικά Ι2ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-ΕΛ1Νέα Ελληνική Γλώσσα Ι2ΥΠΟ
ΥΠΟ-03-Ι1Ιταλικά Ι2ΥΠΟ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-03Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών2Υ
Υ-ΓΛΩ-04Γαλλική Γλώσσα ΙΙ: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη ΙΙ5Υ
Υ-ΓΛΩ-05Γαλλική Γλώσσα ΙΙ: Προφορικός Λόγος3Υ
Υ-ΛΟΓ-03Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων ΙΙ5Υ
Υ-ΛΟΓ-04Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)4Υ
Υ-ΜΕΤ-02Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ5Υ
ΥΠΟ-04Ενισχυτική Διδασκαλία ΙΙ4ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-Α2Αγγλικά ΙΙ2ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-Γ2Γερμανικά ΙΙ2ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-ΕΛ2Νέα Ελληνική Γλώσσα ΙΙ2ΥΠΟ
ΥΠΟ-05-Ι2Ιταλικά ΙΙ2ΥΠΟ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ- 06Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου Ι4Υ
Υ-ΓΛΩ-07Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Προφορικός Λόγος2Υ
Υ-ΓΛΩ-08Εισαγωγή στη Γλωσσολογία3Υ
Υ-ΓΛΩ-09Διδακτική των ξένων γλωσσών3Υ
Υ-ΛΟΓ-05Παραγωγή Κριτικού Λόγου5Υ
Υ-ΛΟΓ-06Γαλλική Λογοτεχνία Ι: Ποίηση5Υ
Υ-ΛΟΓ-07Σύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας3Υ
Υ-ΜΕΤ-03Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι5Υ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-10Γαλλική Γλώσσα IV: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου ΙΙ4Υ
Υ-ΓΛΩ-11Γαλλική Γλώσσα IV: Προφορικός Λόγος IV2Υ
Υ-ΓΛΩ-12Φωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα3Υ
Υ-ΓΛΩ-13Γλωσσολογία. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης3Υ
Υ-ΛΟΓ-08Άσκηση στο Λογοτεχνικό Δοκίμιο5Υ
Υ-ΛΟΓ-09Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ: Θέατρο5Υ
Υ-ΛΟΓ-10Εισαγωγή στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία3Υ
Υ-ΜΕΤ-04Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση ΙΙ3Υ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-14Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας4Υ
Υ-ΓΛΩ-15Γαλλική Γλώσσα V: Τύποι και είδη γραπτού λόγου Ι3Υ
Υ-ΓΛΩ-16Γαλλική Γλώσσα V: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου Ι2Υ
Υ-ΛΟΓ-11Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία3Υ
Υ-ΛΟΓ-12Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙΙ: Μυθιστόρημα5Υ
Υ-ΛΟΓ-13Κλασικισμός και Διαφωτισμός4Υ
Υ-ΜΕΤ-05Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι5Υ
Υ-ΜΕΤ-06Αρχές Μεταφρασεολογίας4Υ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-17Γαλλική Γλώσσα VI: Τύποι και είδη γραπτού λόγου ΙΙ3Υ
Υ-ΓΛΩ-18Γαλλική Γλώσσα VI: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου ΙΙ2Υ
Υ-ΛΟΓ-14Εισαγωγή στη λογοτεχνική κριτική5Υ
Υ-ΛΟΓ-15Γαλλική Λογοτεχνία IV: Μυθιστόρημα5Υ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-19Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία6Υ
ΥΠΟ-06Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας4ΥΠΟ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
Υ-ΓΛΩ-19Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία6Υ

Τέλος παρουσίαση Μαθημάτων Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου:

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΚΕ-ΓΛΩ-01Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-02Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-04Διδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-25Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-26Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-42Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-02Αναγέννηση και Ανθρωπισμός5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-03Ζητήματα Ρομαντισμού5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-07Το μυθιστόρημα στο 19ο αιώνα5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-12Το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-15Φανταστική λογοτεχνία5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-18Από το ρομαντισμό στη νεώτερη ποίηση5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-24Θεωρία του θεάτρου και του δράματος5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-37Ειδικά θέματα Γενικής Συγκριτικής Γραμματολογίας ΙΙ5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-01Μετάφραση Γενικών Κειμένων ΙΙ5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-02Θεωρίες Μετάφρασης5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-06Μεταφραστικά Εργαλεία Ι5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-07Μεταφραστικά Εργαλεία ΙΙ5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-16Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-17Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά Ι5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-19Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-20Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι5Ε

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΚΕ-ΓΛΩ-01Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-02Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-07Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-08Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-09Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-26Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-40Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-41Παιδαγωγικές Θεωρίες και Σχολικές πρακτικές5Ε
ΚΕ-ΓΛΩ-43Προγραμματισμός και αξιολόγηση5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-02Αναγέννηση και Ανθρωπισμός5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-04Το κίνημα του υπερρεαλισμού5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-08Το νέο μυθιστόρημα5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-22Σύγχρονη γαλλική δραματουργία5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-28Εισαγωγή στη γαλλόφωνη λογοτεχνία5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-33Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας5Ε
ΚΕ-ΛΟΓ-35Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη λογοτεχνία5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-03Γλωσσολογία της Εκφοράς και Μετάφραση5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-08Ορολογική Αναζήτηση και Τεκμηρίωση5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-10Λογοτεχνική Μετάφραση Ι5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-12Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-18Μετάφραση από Ελληνικά προς Γαλλικά ΙΙ5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-19Πολιτισμική Διάσταση της Μετάφρασης5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-21Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού ΙΙ5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-22Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές υπερτιτλισμού και μεταγλώτισσης5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-23Θεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση5Ε
ΚΕ-ΜΕΤ-24Τεχνικές Επιχώριας Προσαρμογής5Ε

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

Α/ΑΤύπος Παρακολούθησηςn(%)
1.Επιογής4345
2.Υπόβαθρου1213
3.Υποχρεωτικό4042
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ