Ψυχολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2019

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)

Φιλοσοφική  Σχολή 

  Τμήμα Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών

 

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Ψ-ΓΙΤ 001 ΙΤΑΛΙΚΑ Ι 3 ΞΓ
Ψ-ΝΕΛ 001 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι 3 ΞΓ
ΨΥ-103 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ΨΥ-129 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Ι 6 Υ
ΨΥ-131 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 6 Υ
ΨΥ-161 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 6 Υ
ΨΥ-ΓΑΓ 001 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 6 ΞΓ
ΨΥ-ΓΓΑ 001 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 6 ΞΓ
ΨΥ-ΓΓΕ 001 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 6 ΞΓ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Ψ-ΓΙΤ 002 ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ 3 ΞΓ
Ψ-ΝΕΛ 002 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ 3 ΞΓ
ΨΥ-201 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ΨΥ-219 ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 6 Υ
ΨΥ-232 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 6 Υ
ΨΥ-282 ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 Υ
ΨΥ-ΓΑΓ 002 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 6 ΞΓ
ΨΥ-ΓΓΑ 002 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 6 ΞΓ
ΨΥ-ΓΓΕ 002 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 6 ΞΓ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Ψ-ΓΙΤ 003 ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ 3 ΞΓ
Ψ-ΝΕΛ 003 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙΙ 3 ΞΓ
ΨΥ-300 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 6 Υ
ΨΥ-324 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 6 Υ
ΨΥ-340 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 6 Υ
ΨΥ-360 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 6 Υ
ΨΥ-362 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΙΙ 6 Υ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
Ψ-ΓΙΤ 004 ΙΤΑΛΙΚΑ IV 3 ΞΓ
Ψ-ΝΕΛ 004 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ IV 3 ΞΓ
ΨΥ-400 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 6 Ε
ΨΥ-452 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
ΨΥ-454 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι 6 Υ
ΨΥ-461 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 6 Υ
ΨΥ-471 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 6 Ε
ΨΥ-481 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6 Υ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΨΥ-517 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 5 Ε
ΨΥ-527 ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 5 Ε
ΨΥ-560 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
ΨΥ-564 ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 5 Ε
ΨΥ-572 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ / ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 5 Ε
ΨΥ-573 OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOLOGY 5 Ε

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΨΥ-603 ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 5 Ε
ΨΥ-625 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 Ε
ΨΥ-629 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 5 Ε
ΨΥ-632 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 4 Ε
ΨΥ-657 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 5 Ε
ΨΥ-668 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 5 Ε
ΨΥ-673 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 4 Ε
ΨΥ-678 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 6 Ε

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ERA-101 PSYCHOLOGY IN EDUCATION: THEORY, RESEARCH AND APPLICATIONS 10 Ε
ΨΥ-746 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΙ 5 Ε
ΨΥ-770 ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 Ε
ΨΥ-778 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 5 Ε

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ERA-200 RESEARCH FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 10 Ε
ΨΥ-802 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ 5 Ε
ΨΥ-814 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Ε
ΨΥ-815 NEUROPSYCHOLOGY OF EVERYDAY FUNCTIONING 5 Ε
ΨΥ-818 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ 5 Ε
ΨΥ-827 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 4 Ε
ΨΥ-836 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4 Ε
ΨΥ-862 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 4 Ε

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΨΥ-998 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΠΡΚ

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΨΥ-998 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΠΡΚ

Κατανομή Τύπων Παρακολούθησης Μαθήματος

A/A Τύπος Παρακολούθησης n %
1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 17 17%
2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 51 50%
3 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 15 15%
4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 1%
5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ERASMUS) 1 1%
6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 16 16%
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ