Τουριστικών Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/01/2011

  

  

Αλεξάνδρειο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Θεσσαλονίκης

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας :

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 141, Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-791184, Fax : 2310-791180
 

 

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

  

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Τομείς  ή  Κατευθύνσεις : –

 

 

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχές Οικονομικής, Εισαγωγή στον Τουρισμό, Εισαγωγή στους Η/Υ, Οικονομικά Μαθηματικά, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Αρχές Λογιστικής Εταιρειών, Εργασιακές Σχέσεις, Στατιστική Επιχειρήσεων, Τουριστική Ψυχολογία, Τουριστική Κοινωνιολογία, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Οικονομία, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Διευθέτηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Κοστολόγησης, Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Τουριστικής Επιχείρησης, Μαζική Παραγωγή Φαγητών, Bar-Ποτά-Οινολογία, Τεχνική Εστιατορίου, Εμπορευματογνωσία Προμήθειες, , Υπηρεσία Ορόφων, Υπηρεσία Υποδοχής, Τήρηση Λογαριασμού Πελατών, Αρχιτεκτονική – Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Τουριστική Κοινωνιολογία, Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεις, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Προγραμματισμός – Εκτέλεση Ταξιδίου, Ψυχαγωγία – ‘Αθληση πελατών, Τιμολόγηση ‘Ελεγχος, Συντήρηση – ‘Ελεγχος Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικής Επιχείρησης, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ, Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου, Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση Εισιτηρίων, κ.α.   Περισσότερα στοιχεία

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμα οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι απόφοιτοι όμως μπορούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικά με το αντικείμενο τους.

 

  

Περισσότερα στοιχεία : 

 

  

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στο τμήμα εξετάζεται επιπλέον σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα : Αγγλική Γλώσσα ή Γαλλική Γλώσσα ή Γερμανική Γλώσσα ή  Ιταλική Γλώσσα. 

 

  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με το αντικείμενο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός τους ασχολούνται κυρίως με τα παρακάτω :

 1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
 2. Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
 3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
 5. Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE).
 6. Εποπτεία ορόφων.
 7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
 8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
 9. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κλπ.), μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α’.
 10. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.
 11. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές δεν αφορούν σε ξενοδοχειακά, επισιτιστικά κλπ. Τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιεροπλοίων.
 12. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
 13. Έκδοση εισιτηρίων.
 14. Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
 15. Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.
 16. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
 17. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).
 18. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του παρόντος και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κλπ. Τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κλπ.
 19. Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης.
 20. Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
 21. Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές Διευθύνσεις του.
 22. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

  

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων  έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά στο Π.Δ. 356/1989 (Φ.Ε.Κ.160/16-6-89/τεύχος Α’).
 • Επίσης,  σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.Δ. 3470 ΦΕΚ 132/28.06.2006  προβλέπεται : Οι απόφοιτοι των τμημάτων  Τουριστικών Επιχειρήσεων  των ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ο.Ε.Ε.) μετά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή επί 4ετία μετά την απόκτηση του πτυχίου  καθώς  και  δυνατότητα  εξέλιξης – λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μετά την 3ετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή Γ΄ τάξης.

 

 

Άλλες πληροφορίες:

Στοιχεία από την Μονογραφία  Υπεύθυνου Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:

 
Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου, ορίζοντας το ρόλο τού κάθε τμήματος και σχεδιάζοντας τις επιμέρους εργασίες και δραστηριότητες. Στις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση, προσλαμβάνοντας τους υπεύθυνους των τμημάτων και ορίζοντας τα καθήκοντά τους. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες καλής συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους και να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του ξενοδοχείου. Έτσι, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία και η αποδοτική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου.
 

Συνθήκες Εργασίας:
 

Εργάζεται σε χώρο ευχάριστο και ωραία διακοσμημένο. Το ωράριό του είναι ακανόνιστο και συχνά επιμηκύνεται. Το επάγγελμά του δεν είναι μονότονο, αλλά προσφέρει μία ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών. Έχει την ευθύνη για τις δημόσιες σχέσεις και για τη διαφημιστική προβολή του ξενοδοχείου. Απαραίτητο είναι να έχει καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων του ξενοδοχείου για να επιτυγχάνεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 

Πρέπει να είναι δραστήριος, οργανωτικός να διαθέτει ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι αυτός που προγραμματίζει, διευθύνει και ελέγχει τις παραγωγικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες. Θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, φιλικός και ευγενικός με τους πελάτες.

 

Προοπτικές :

 

Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι θετικές, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός θεωρείται από τις βασικότερες πηγές εισοδήματος, η διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η ειδικότητα που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εργασίας, εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε θέσεις που προσφέρουν υψηλό μισθό και bonus παραγωγικότητας.

 

Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

 

 • Κατάταξη τμημάτων  Τουριστικών Επιχειρήσεων: 

             ΠΘ    (Επαγγέλματα με πολύ  θετικές προοπτικές)

             ΔΔ   (Σπουδές και επαγγέλματα με μέτριες επαγγελματικές διεξόδους)

Έρευνα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Κατσανέβα

 

 Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας : web site: http://www.grhotels.gr/ 
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων :  Σόλωνος 87-89  106 79  Αθήνα, τηλ. 210 3637767, 210 3637756,  Fax : 210 3637456 E-mail :  poeeyte@otenet.gr  web site:  http://www.poeeyte.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης : 57400 Σίνδος, τηλ. 2310 791480-1, 2310 795505-6, Fax : 2310 791482,   Ε-mail : career@admin.teithe.gr,  web site: http://www.career.teithe.gr/
Χωρίς κατηγορία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ