Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/03/2024

Τα επαγγέλματα του τομέα απαιτούν ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών, όπως τα γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που αποτελούν μια όλο και περισσότερο εφαρμοζόμενη, από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, τεχνολογία αιχμής με πάρα πολλές εφαρμογές. Χρειάζονται, επίσης, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή επίβλεψης των έργων. Προϋποθέτουν τέλος περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για το δομημένο περιβάλλον. Ειδικά στις ασφυκτικά δομημένες ελληνικές πόλεις με το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα, η γνώση των μεθόδων της αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Έφηβοι με δημιουργική φαντασία, καλαισθησία, παρατηρητικότητα και κλίση στο σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στον τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Ο τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού διαθέτει την  παρακάτω  ειδικότητα :

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής.

.

Μαθήματα:

Β’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Οικοδομικό Σχέδιο

2. Τοπογραφία

2Θ + 3Ε

3. Τοπογραφικό Σχέδιο και Ψηφιακή Χαρτογραφία

4. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

2Θ + 2Ε

5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ

6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές

6. Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ.Β΄/12.06.2018)

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Αρχιτεκτονικό  Σχέδιο

2. Οικοδομική

3. Σχέδιο  Πολιτικού  Μηχανικού και Έργων Υποδομής

1Θ + 2Ε

4. Έφαρμογές  Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα

5. Οργάνωση  Τεχνικών Έργων

2Θ+2Ε

6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ως:

 • τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού, που αφορούν ανέγερση κτιρίων, ανακαινίσεις – συντηρήσεις, ή έργα υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, μετρό κλπ)
 • ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών,
 • εκτιμητής κόστους,
 • σχεδιαστής,
 • τεχνικός  τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών,
 • εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές ή σε αντιπροσωπείες πώλησης οικοδομικών υλικών,
 • εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • τεχνικός συστημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α. των Δήμων της χώρας ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο απόφοιτος  της ειδικότητας  Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί  να:

 • σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου,
 • χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής,
 • εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής,
 • εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου,
 • γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας,
 • γνωρίζει τη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου,
 • υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής,
 • σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • χρησιμοποιεί λογισμικά ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) εισάγοντας δεδομένα από το διαδίκτυο ή από μετρήσεις πεδίου, να πραγματοποιεί εργασίες γεωαναφοράς, ψηφιοποίησης, να επιλύει απλά χωρικά ερωτήματα και να δημιουργεί (ψηφιακές) χαρτογραφικές συνθέσεις.

.

Δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

,

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Νομοθεσία: Π.Δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257 τ.Α’/05.11.2003)
Εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ανεξάρτητος επαγγελματίας έπειτα από ένα  (1) έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία Μηχανικού).Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

.

Τέλος για την καλύτερη κατανόηση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά ο μαθητής στο τομέα Δομικών Έργων, παραθέτουμε  κάποια ενδεικτικά  έργα – εργασίες  μαθητών &  Εκπαιδευτικών:

 

.

.
.

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ