Τομέας Μηχανολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/02/2024

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση των επαγγελμάτων, τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Έφηβοι οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες που προσφέρει ο τομέας της Μηχανολογίας.

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω  ειδικότητες :

.

Μαθήματα τομέα:

B’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.  Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές

3Θ + 3Ε

2.  Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

 3Ε

4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές

2Θ + 5Ε

5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ + 2Ε

6.  Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ.Β΄/12.06.2018)

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων:

Επαγγέλματα Σχετική Νομοθεσία:
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Υδραυλικός
  • Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικων εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής

.

..

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ