Στρατιωτικές σχολές

.

 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/03/2024

Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων σπουδαστών  στις στρατιωτικές σχολές συνήθως τον μήνα  Ιανουάριο, που καθορίζει  αναλυτικά τις διαδικασίες επιλογής & τον αριθμό των θέσεων σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.

Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν αποστείλετε  τα δικαιολογητικά σας  (ηλεκτρονικά) στο σχετικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικής Αίτησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιπλέον να δηλώσετε στρατιωτικές  σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του  Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Για την εισαγωγή  στις στρατιωτικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρκτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές):

    • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας).
    • Οι  υγειονομικές εξετάσεις γίνονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία  και  ελέγχονται τα εξής νοσήματα  (Π.Δ. 11 ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014)  και Υ.Α. Φ. 454/10/208326/Σ. 2219  ΦΕΚ 1360 τ.Β’/19.04.2019  ή  ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές.
    • Τέλος οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις Υγειονομικές επιτροπές υποβάλλονται σε  αθλητικές δοκιμασίες.

Τα όρια στις  αθλητικές δοκιμασίες είναι κοινά στους άντρες και στις γυναίκες.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Τμήμα Επιλογής και Ανάπτυξης Προσωπικού του Διακλαδικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων έχει δημιουργήσει διαδικτυακό χώρο ενημέρωσης και προσομοίωσης για τις Ψυχομετρικές Εξετάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Περισσότερα εδώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το  ακαδημαϊκό έτος 2009-10 καθιερώθηκαν επιπλέον  σωματομετρικά χαρακτηριστικά (Δείκτης Μάζας Σώματος) δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα, προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 19-27, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-26.

Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη   νέα προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές.

Δείτε  επίσης :

.

Στρατιωτικές  Σχολές : Πρόσβαση από Επιστημονικά Πεδία για τους μαθητές ΓΕΛ
Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από το 2
Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) από το 3
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) από το  2 και το 4
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ανάλογα με την ειδικότητα: Στρατολογικό: 1 Ε.Π., Ψυχολόγων: 1 Ε.Π., Ιατρικό: 3 Ε.Π., Οδοντιατρικό: 3 Ε.Π., Κτηνιατρικό: 3 Ε.Π., Φαρμακευτικό: 3 Ε.Π., Οικονομικό:5 Ε.Π.

.

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, από όλους τους τομείς ως εξής:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

.

Σημαντική παρατήρηση:

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να γίνει η επιλογή στρατιωτικών σχολών γιατί έχουν κάποιες ιδιομορφίες. Τόσο η φοίτηση σ’ αυτές τις σχολές όσο και η επαγγελματική ζωή των αποφοίτων τους απαιτεί  πειθαρχία κι ανεκτικότητα στην συμβίωση. Καλό είναι να λάβεις υπ’ όψιν σου ότι  αρκετοί επιτυχόντες στις σχολές αυτές, εγκαταλείπουν την σχολή τους από τον πρώτο χρόνο φοίτησης. Αυτά ισχύουν, σε ένα βαθμό, και στις σχολές της Αστυνομίας.

.

 

.

 


.πηγή :Unique Minds GR