Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

  το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/10/2018

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πάροδος Αριστοτέλους 18 Τ.Κ. 263 35 Πάτρα
Τηλ. 2610 367300, Fax: 2610 367110, 2610 367650,  Ε-mail: info@eap.gr.

Σκοπός του Ε.Α.Π. :

Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.

Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Το ΕΑΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια, το μόνο με καταξιωμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται σε μία δυναμική φάση ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών του, του υλικού και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης. Ο δρόμος προς την ανοιχτότητα και την ψηφιακότητα χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές του επιλογές σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μαζί με τη σταδιακή καθιέρωση του αρθρωτού συστήματος, που συμβάλλει σε σπουδές χωρίς περιορισμούς χώρου, χρόνου, ηλικίας, άλλων ασχολιών.

Προπτυχιακά Προγράμματα (οδηγούν σε πτυχίο)

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 • Πληροφορική

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Σπουδές στην Εκπαίδευση MEd
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας MEd
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας MEd
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας MEd
 • Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 • Διασφάλιση Ποιότητας Msc
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc
 • Διαχείριση Αποβλήτων MSc
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών MSc
 • Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (MSc)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (MSc)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (MSc)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MSc)
 • Τραπεζική (MSc)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα MA
 • Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα MA
 • Ακουστικός Σχεδιασμός – Πολυμέσα ΜΑ.

Περιισότερα στοιχεία:

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει την έδρα του στην Πάτρα.  Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται εξ αποστάσεως, τόσο για τα  προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 • Οι προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π.  περιλαμβάνουν 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες διαρκεί 1 έτος. Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι και 3 θεματικές ενότητες ανά έτος.
 •  Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν 4 θεματικές ενότητες και τη διπλωματική εργασία. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής  μπορεί να παρακολουθήσεις μέχρι και 2  ή 3 θεματικές ενότητες ανά έτος ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις των σχολών.

Κόστος σπουδών:

Όσον αφορά το κόστος ενός μεταπτυχιακού στο ΕΑΠ αυτό, με βάση την Υ.Α.  141579/Ζ1 (ΦΕΚ 2042 τ.Β’/18.09.2015), επανακαθορίστηκε στα 650 ευρώ ανά θεματική ενότητα από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Με το ίδια απόφαση  ορίστηκε για τα προπτυχιακά το κόστος διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά Θ.Ε.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις:

Οι αιτήσεις στο Ε.Α.Π. γίνονται από 14 Νοέμβριου έως 20 Δεκεμβρίου  ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του Ε.Α.Π. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και η επιλογή γίνετε με κλήρωση. Με εξαίρεση το τρέχον ακαδ. έτος που θα  θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάρτιο-Απρίλιο του 2018. περισσότερα εδώ  . μπ

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

 • Για τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση βασικού πτυχίου (προπτυχιακά) βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Για τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να διαθέτει ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον  ισχύουν και επιμέρους προϋποθέσεις σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα προπτυχιακά  όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα (φοίτηση, περιεχόμενο σπουδών, κ.α.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορείτε να δείτε  στους ανωτέρω συνδέσμους των προγραμμάτων  σπουδών.

Επίσης από το ακαδ. έτος 2016-17 δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων. Περισσότερα εδώ

Τέλος να σημειωθεί ότι το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 προσφέρει έξι (6) νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε αντικείμενα (τομείς) της επιστήμης και της τέχνης, τρία (3) εκ των οποίων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στα νέα προγράμματα Σπουδών το ΕΑΠ υιοθετεί τις Εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, εναρμονισμένο με την πρακτική και τη μεθοδολογία που ακολουθείται στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, εισάγοντας παράλληλα και νέες δραστηριότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προωθεί το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό και εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα επιλογής συμμετοχής σε on line Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).

Για την επιλογή των φοιτητών δεν θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Οι αιτήσεις θα εξετασθούν με βασικό κριτήριο τον βασικό τίτλο σπουδών των υποψηφίων, ενδεχομένως με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε προγράμματος.

Τα Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι τα εξής:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (JOINT DEGREE)

Για πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, Διάρθρωση, Προϋποθέσεις Εισαγωγής,  Οδηγίες Επιλογής ΘΕ πατήστε εδώ.

Οδηγίες για το ΜΠΣ Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)

Για τη φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, πατήστε εδώ.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Για πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, Διάρθρωση, Προϋποθέσεις Εισαγωγής Οδηγίες Επιλογής ΘΕ πατήστε εδώ.

Οδηγίες για το ΜΠΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

Για τη φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, πατήστε εδώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (JOINT DEGREE)

Για πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, Διάρθρωση, Προϋποθέσεις Εισαγωγής, Οδηγίες Επιλογής ΘΕ πατήστε εδώ.

Οδηγίες για το ΜΠΣ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)

Για τη φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, πατήστε εδώ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Για πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, Διάρθρωση, Προϋποθέσεις Εισαγωγής, Οδηγίες Επιλογής ΘΕ πατήστε εδώ.

Οδηγίες για το ΜΠΣ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)

Για τη φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, πατήστε εδώ.

LRM LANGUAGE EDUCATION FOR REFUGEES AND MIGRANTS

Για πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, Διάρθρωση, Προϋποθέσεις Εισαγωγής, Οδηγίες Επιλογής ΘΕ πατήστε εδώ.

Instructions for the Online Application for the Postgraduate Program «Language Education for Refugees and Migrants» (LRM)

Για τη φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, πατήστε εδώ.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (JOINT DEGREE)

Για πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, Διάρθρωση, Προϋποθέσεις Εισαγωγής, Οδηγίες Επιλογής ΘΕ πατήστε εδώ.

Οδηγίες για το ΜΠΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)

Για τη φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, πατήστε εδώ.

Από τα παραπάνω 6 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, κάθε υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο προγράμματα σπουδών κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να δηλώσει ποιο Πρόγραμμα Σπουδών είναι η 1η προτεραιότητά του και ποιο η 2η.

Για συχνές ερωτήσεις που αφορούν τα νέα προγράμματα σπουδών πατήστε εδώ.

.


.