Τομέας Υγείας – Πρόνοιας, Ευεξίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/03/2024

Τα επαγγέλματα Υγείας είναι διαχρονικά, με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητά, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας. Νέοι με ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο,  ιδιαίτερα για τον άρρωστο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευγένεια, κατανόηση,  οργανωτικές ικανότητες,  σχολαστικότητα και φυσικά ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις αποτελούν τα απαιτούμενα προσόντα σε μία σειρά επαγγελμάτων υγείας. Έφηβοι με αυτά  τα χαρακτηριστικά μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα σταδιοδρομίας που προσφέρουν οι ειδικότητες του τομέα.

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω  εννέα (9) ειδικότητες:

.

Μαθήματα τομέα:

Β’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.  Ανατομία – Φυσιολογία Ι

2.  Πρώτες Βοήθειες

3.  Υγεία και Διατροφή

4.  Διαπροσωπικές Σχέσεις

5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

 2Ε

6.  Αγγλικά Τομέα

7.  Ειδικό Μάθημα Α

5(Θ + Ε)

8.  Ειδικό Μάθημα Β

5(Θ + Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ.Β΄/12.06.2018)

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) ή του Σχολικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.) του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και τις ειδικότητες που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ’ τάξη.

 

Ειδικά Μαθήματα

Ώρες

1. Μικροβιολογία

1Θ + 4Ε

2. Νοσηλευτική

1Θ +4Ε

3. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία

1Θ + 4Ε

4. Σύγχρονη Αισθητική

1Θ + 4Ε

5. Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

1Θ + 4Ε

6. Βασικές Αρχές Κομμωτικής Ι

 5Ε

7. Οδοντοτεχνία Ι

1Θ + 4Ε

8. Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

1Θ + 4Ε

9. Ακτινοτεχνολογία Ι

1Θ + 4Ε

Πηγή: Φ2/92271/Δ4 (ΦΕΚ 2187 τ.Β΄/12.06.2018)

 

 

λλ.
.

.

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ