Τομέας Μηχανολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2017

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω  ειδικότητες :

Μαθήματα τομέα:

B’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1.  Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές

3Θ + 3Ε

2.  Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

 3Ε

4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές

2Θ + 5Ε

5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές

2Θ + 2Ε

6.  Αγγλικά Τομέα

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ 1567 τ.Β’/02.06.2016)

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων:

Επαγγέλματα Σχετική Νομοθεσία:
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Υδραυλικός
  • Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικων εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής