Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Τεχνικός  Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

.

.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Μηχανών

2. Κινητήρες Αεροσκαφών

3. Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

4. Δομή & Συστήματα Αεροσκαφών

3Θ + 4Ε

5. Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

6. Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

2Θ +2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/659221/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β΄26.04.2017)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν  ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την συντήρηση των αεροσκαφών:

  • Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων  και υποσυστημάτων αεροσκαφών.
  • Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση  των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.
  • Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό  για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων και πιστοποιεί  την πλοϊμότητα και την ασφαλή λειτουργία τους.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ