Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 09/10/2018

Ακαδημίες  Εμπορικού  Ναυτικού

Σχολές Πλοιάρχων  & Σχολές Μηχανικών

Σκοπός:

Η Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί για τη χώρα μας Εθνικό Κεφάλαιο και έχει καταξιωθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο. Για να παραμείνει η Ναυτιλία μας κυρίαρχη και στον 21ο αιώνα χρειαζόμαστε αξιόλογα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη.

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης και προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου. 

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Σχολές Πλοιάρχων

Μαθηματικά, Φυσική, Μετεωρολογία, Πληροφορική, Αγγλικά, Ναυτιλία, Ευστάθεια Φορτώσεις, Διεθνείς Κανονισμοί, Επικοινωνίες, Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου, Ναυτικό Δίκαιο, κ.α.

Σχολές Μηχανικών

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αγγλικά, Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της διεθνοποιημένης Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (Simulators).
 • Στην Α.Ε.Ν. / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι εξωτερική. Στην Α.Ε.Ν. / ΧΙΟΥ η φοίτηση είναι εσωτερική ή εξωτερική, ανάλογα με την προτίμηση του σπουδαστή. Στις υπόλοιπες Ακαδημίες η φοίτηση είναι εσωτερική, αλλά από το Δ΄ εξάμηνο και μετά, ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει την εξωτερική φοίτηση. Στην εσωτερική φοίτηση παρέχεται στέγη και τροφή δωρεάν.
 • Επίσης οι σπουδαστές αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτική άσκησης επί πλοίου (1Ο και 2Ο θαλάσσιο ταξίδι διάρκειας 6 μηνών το καθένα).
 • Οι υποψήφιοι  για την Α.Ε.Ν.  δηλώνουν τις αντίστοιχες σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του και οφείλουν να καταθέτουν επιπλέον  δικαιολογητικά στις Α.Ε.Ν. μετά την έκδοση της προκήρυξης, δηλαδή :
 • Για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν απαιτείται υγειονομική εξέταση (Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε Α.Ε.Ν. της αντίστοιχης ειδικότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μπορούν να εξελιχθούν σε :

 • Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και
 • στη συνέχεια σε Α΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Σήμερα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες (από 36 που ήταν πριν) και για την προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Α΄ είναι 36 μήνες (από 48 που ήταν για τους πλοιάρχους).
Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πλοία. Γύρω απ’ αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως  :

 • ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
 • ναυπηγήσεις,
 • επισκευές,
 • εφοδιασμοί,
 • πρακτορεύσεις,
 • νηογνώμονες,
 • ασφαλίσεις,
 • παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.

Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός.

Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά.

Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα :  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ναυτικών ορίζονται βάσει των :

Σχετικά επαγγέλματα:

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

.


.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας: web site: http://www.nee.gr/
 • Πανελλήνια  Ναυτική  Ομοσπονδία: web site: www.pno.gr