Αστυνομική Ακαδημία

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018 

Αστυνομική Ακαδημία

Έδρα :

Η αστυνομική ακαδημία περιλαμβάνει :

 • Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας  με έδρα της στις Αχαρνές Αττικής.
 • Σχολή Αστυφυλάκων με έδρα το 7ο χλμ. της Εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν επίσης: στα Γρεβενά, στο Διδυμότειχο, στην Καρδίτσα, στην Κομοτηνή, στη Νάουσα, στην Ξάνθη, στο Ρέθυμνο και στη Σητεία.

Σκοποί  των σχολών :

 • Η Σχολή Αξιωματικών έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Σχολή Αξιωματικών είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) και ισότιμη με τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι. Είναι ισότιμη με τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).

Διάρκεια σπουδών :

 • Η  διάρκεια φοίτησης στη σχολή  Αξιωματικών  είναι 8 εξάμηνα.
 • Η  διάρκεια φοίτησης στις σχολές αστυφυλάκων  είναι 5 εξάμηνα.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

 • της  Σχολής  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας :

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου, Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Στοιχεία Εγκληματολογίας, Στοιχεία Ανακριτικής, Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας,  Αυτοάμυνα, Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός, Συνταγματικό Δίκαιο, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, Δικαστική Ψυχολογία, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος, Ανακριτική, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Δικαιώματα του Ανθρώπου,  Ο  Κοινωνικός  Ρόλος των Σωμάτων Ασφαλείας, Πολιτική Κοινωνιολογία, Εγκληματολογική Θεωρία – Εμπειρική Εγκληματολογία, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Ιατροδικαστική, Σωφρονιστική, Οργάνωση – Διοίκηση – Ηγεσία, Πληροφορική & Μάνατζμεντ, κ.α.

 • της  Σχολής  Αστυφυλάκων :

Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δίκαιο – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Στοιχεία Εργατικού Δικαίου, Ανακριτική, Επιστημονική Αστυνομία, Πρακτική Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή, Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός, Εγκληματολογία, Ναρκωτικά, Κοινωνική – Δικαστική Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις, Στοιχεία Σωφρονιστικής,  Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Η Βασική Εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Αστυνομικές Σχολές, στην οποία υποβάλλονται οι πρωτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες και δόκιμοι υπαστυνόμοι με την παρουσίαση τους στη Σχολή, διακρίνεται σε κύρια και περιοδική, με στόχο την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον και την εισαγωγή τους στα βασικά θέματα της αστυνομικής εκπαίδευσης.
 • Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα.
 • Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Αστυφύλακες θα σιτίζονται και θα διανυκτερεύουν στα οικήματα της Σχολής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα οίους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
 • Η κατανομή των επιτυχόντων στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε ένα απ’ αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους.
 • Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Τμήματος, κατανέμονται στο Τμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄-120) ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ Α΄-185) ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.
 • Όσοι θα καταταγούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων είτε σε Κέντρα Εκπαίδευσης των  Ενόπλων Δυνάμεων είτε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.
 • Κατ’ έτος με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Κέντρο εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.) της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι τριτοετείς Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και ποσοστό πέντε έως δέκα τοις εκατό (5- 10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων της Σχολής Αστυφυλάκων.
 • Οι Δοκ. Υπαστυνόμοι και Δοκ. Αστυφύλακες υποχρεούνται στη παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης οδήγησης οχημάτων. Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης, λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας.
 • Οι σπουδαστές των Σχολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, κάθε εξάμηνο ή  εκτάκτως υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
 • Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών, ως ιδιώτες. Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα που εδρεύει το Τμήμα της Σχολής που φοιτούν, ή στο οικείο Αστυν. Τμήμα του τόπου όπου διανύουν τη πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το μηχανογραφικό δελτίο στο Λύκειο που αποφοίτησαν.
 • Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή, δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών, με ποσοστό (40%) που προβλέπεται κατά τις οικείες διατάξεις.
 • Επίσης έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου από την έξοδό τους από τη Σχολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Οι αποφοιτούντες από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτήν επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:
 • Οι Αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους,  περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.
 • Οι Υπαστυνόμοι δέκα έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών.
 • Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.

Σχετικά επαγγέλματα:

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε αστυνομικές σχολές

.


.

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπάλληλων: web site: http://poasy.gr/web
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας:  web site: http://www.poaxia.gr