Κοινωνικής Διοίκησης

το άρθρο ενημερώθηκε στις: 17/09/2018

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης  

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών  και Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Εισαγωγική  Κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης

Έδρα :

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 39409, Fax : 25310 39442 ,  Ε-mail: secr@polsci.duth.gr .

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Tμήματος  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης είναι:

 • Nα καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή  και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Nα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Nα καταρτίσει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπονται δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής και β) Κοινωνικής Εργασίας..

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση  του Τμήματος (αριθμ. 14/3.12.2014 συνεδρίασης) ο αριθμός των φοιτητών που θα εντάσσονται στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας περιορίζεται σε 80 σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η απόφαση αυτή θα ισχύει για όσους φοιτητές εγγραφούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα.

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών: Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου Σπουδών – 1ο Εξάμηνο – Α2 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία και 2ο Εξάμηνο – Β4 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα είναι κριτήρια για την εγγραφή στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας. Για να επιλέξουν την κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο του 1ου έτους σπουδών να έχουν περάσει αυτά τα μαθήματα. Αν τα έχουν περάσει περισσότεροι από 80, θα επιλέγονται όσοι έχουν περισσότερα μαθήματα με το μεγαλύτερο βαθμό. Ο υπολογισμός θα γίνεται πολλαπλασιάζοντας το μέσο όρο του καθενός φοιτητή με τα E.C.T.S. των μαθημάτων που έχει περάσει.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική, Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Εισαγωγή στο Δίκαιο, Οικονομική Ανάλυση, Οργάνωση και Δυναμική της Κοινωνίας, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας, Κράτος και Κρατικές Πολιτικές, Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Συνταγματικό Δίκαιο Ι – Οργάνωση του Κράτους, Θεωρίες Κοινωνικής Μεταβολής και Ανάπτυξης, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινωνική Ψυχολογία, Δημόσια Οικονομική, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνταγματικό Δίκαιο  – Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας, Κοινωνική Ασφάλεια, Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική, Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας, Δίκαιο και Παραβατικότητα Ανηλίκων,  Οικογένεια, Φύλο και Κοινωνική Πολιτική, Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Στοιχεία Δημοσίου Μάνατζμεντ, Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης κοινωνικών προγραμμάτων (με έμφαση στην αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας), Ψυχοπαθολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ανισότητα Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Περιβαλλοντική Πολιτική, Διεθνής Κοινωνική Πολιτική, κ.α. Πιο αναλυτικά.
.

Περισσότερα στοιχεία : 

Επαγγελματικές προοπτικές:

Oι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Tμήματος Kοινωνικής Διοίκησης αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε ζητήματα εκτίμησης γενικών και εξειδικευμένων κοινωνικών αναγκών (πληθυσμιακών ομάδων ή κοινοτήτων) και κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και όλοι οι τομείς ανάπτυξης της γενικής και κλινικής πρακτικής και της έρευνας της κοινωνικής εργασίας.

Eιδικότερα οι απόφοιτοι του Tμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

 • Στις διάφορες βαθμίδες τις διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, η αγορά εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η ψυχική υγεία, η ειδική εκπαίδευση, η στεγαστική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Σε επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης που αφορούν ομάδες ή κοινότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, των N.Π.Δ.Δ., των Περιφερειακών Aυτοδιοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.)
 • Σε εξειδικευμένους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου και των υπερήλικων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
 • Σε όλους τους φορείς και τα προγράμματα όπου προβλέπεται ή και συνάδει η ανάπτυξη ολιστικών και κλινικών παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας σε άτομα, σχήματα οικογένειας, ομάδες και κάθε τύπου κοινότητες (τοπικές, πολιτισμικές, ενδιαφερόντων κ.α.) με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής ένταξης και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Στην προληπτική/ θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ατόμων, σε Kέντρα Ψυχικής Yγείας, Nοσοκομεία, Φυλακές, Μονάδες ένταξης παραβατικών εφήβων και Θεραπευτικές Κοινότητες και Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μεταβατικούς και Ξενώνες μακράς διαμονής, σε Ξενώνες κακοποιημένων ατόμων κ.λπ.
 • Στις μονάδες Β/θμιας εκπαίδευσης, προκατάρτισης κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης στελεχών πρόνοιας, ειδικής αγωγής και υγείας – ψυχικής υγείας. Επίσης ως κοινωνικοί λειτουργοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα γραφεία διασύνδεσης και Συμβουλευτικής Φοιτητών, σε Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.
 • Στα κέντρα και τα προγράμματα μειονοτήτων και σε εκείνα της υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων, παλιννοστούντων και μεταναστών.
 • Ως ερευνητές στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης, της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα (καθώς και σε μελετητικά γραφεία) που διεξάγουν έρευνες σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό, ή διεθνές επίπεδο..

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1992, αποκτούν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού (άρθρο 1) και μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας κοινωνικού λειτουργού ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες (άρθρο 3).

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το  Π.Δ. 50, ΦΕΚ 23 τ. Α΄/26.01.89, καθώς και με το Π.Δ. 23 ΦΕΚ 6 τ.Α’/30.01.1992..

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις:

 • Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής. web site:   http://sekp.gr/