Θέματα και Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Θέματα  και Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Γενικό Λύκειο:

Ημερομηνία Εξεταζόμενο Μάθημα Απαντήσεις
7 Ιουνίου Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας απαντήσεις
10 Ιουνίου Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. απαντήσεις
10 Ιουνίου

Μαθηματικά Ο.Π.

Μαθηματικά (Εσπερινού)

απαντήσεις
12 Ιουνίου

Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)

Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)

απαντήσεις
12 Ιουνίου

Φυσική ΓΕΛ (ημερήσια)

Φυσική ΓΕΛ (εσπερινά)

απαντήσεις
12 Ιουνίου

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (ημερήσια)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΓΕΛ (εσπερινά)

απαντήσεις
14 Ιουνίου Λατινικά ΓΕΛ (Ημερήσια)

Λατινικά ΓΕΛ (Εσπερινά)

απαντήσεις
14 Ιουνίου Χημεία ΓΕΛ (Ημερήσια)

Χημεία ΓΕΛ (Εσπερινά

απαντήσεις
14 Ιουνίου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΕΛ (Ημερήσια)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΕΛ (Εσπερινά)

απαντήσεις
18 Ιουνίου Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών ΓΕΛ (ημερησίων)

Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών ΓΕΛ (εσπερινών)

απαντήσεις
18 Ιουνίου Βιολογία Γενικής Παιδείας ΓΕΛ (ημερησίων)

Βιολογία Γενικής Παιδείας ΓΕΛ (εσπερινών)

απαντήσεις

 

 

Επαγγελματικό Λύκειο:

Ημερομηνία Εξεταζόμενο Μάθημα Απαντήσεις

6 Ιουνίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα

απαντήσεις

8 Ιουνίου

Μαθηματικά

απαντήσεις

11 Ιουνίου

‘Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

‘Στοιχεία Μηχανών’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

‘Ναυσιπλοΐα ΙΙ’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)ΙΙ’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

‘Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

‘Προγραμματισμός Υπολογιστών’ ΕΠΑΛ (ημερήσια)

 

13 Ιουνίου

Ανατομία-Φυσιολογία II / Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II (ν.4473) ΕΠΑΛ

Ηλεκτροτεχνία 2 / Ηλεκτροτεχνία (ν.4473) ΕΠΑΛ

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης / Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί (ν.4473) ΕΠΑΛ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ

15 Ιουνίου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας’ ΕΠΑΛ

Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών (ν.4473)’ ΕΠΑΛ

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές’ ΕΠΑΛ

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας’ ΕΠΑΛ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) / Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ II) (ν.4473) ΕΠΑΛ

19 Ιουνίου

Ναυτικές Μηχανές / Μηχανές Πλοίου ΙI (ν.4473) ΕΠΑΛ

Υγιεινή ΕΠΑΛ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

20 Ιουνίου Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ

Οικοδομική ΕΠΑΛ

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού ΕΠΑΛ

Κινητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες Αεροσκαφών II (ν.4473) ΕΠΑΛ

Ειδικά Μαθήματα  

Ειδικό Μάθημα ‘Αγγλικά’

Ειδικό Μάθημα ‘Γαλλικά’

Για τα θέματα “Γραμμικό σχέδιο”

Για τα σχέδια “Γραμμικό σχέδιο”Γραμμικό σχέδιο”

Ειδικό Μάθημα “¨Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων”

Αρχείο ήχου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ