Στέλεχος logistics

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

επίσης το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) και στο :

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ