Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

2. Τεχνολογία Υλικών

3. Βασικές Τεχνικές Συντήρησης Έργων Τέχνης

 7Ε

4. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

5. Αντίγραφο Έργων Τέχνης

6. Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθός, και μετά από απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών και γλυπτικών μνημείων καθώς και άλλων αντικειμένων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες.

.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση
Νομοθεσία: Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55 τ.Α΄/21.03.2002).

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος : Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης από το Υπουργείου Πολιτισμού.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ