Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

2. Τεχνολογία Υλικών

3. Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα

 3Ε

4. Ψηφιακή Σχεδίαση

 3Ε

5. Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων

 4Ε

6. Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα

7. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

.

  • Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπαρχόντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζει η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου.
  • Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων μπορεί να εργάζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ