Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

Έδρα: Κάτω Κηφισιά, Μάτσα 32

 

Σκοπός :

Η Σχολή Ανθυποπυραγών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνίσταται:
α. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
β. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
γ. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
δ. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

 

Διάρκεια σπουδώ : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : –

 

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Συστήματα πυροπροστασίας, Πυροσβεστική τέχνη, Ποινικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Ανακριτική, Πληροφορική, Χημεία, Φυσική, Μηχανολογία Αυτοκινήτου, Πυροσβεστικά Οχήματα, Τοπογραφία, Οικοδομική – Σχέδιο, Αντοχή Υλικών στη Φωτιά, Εκρηκτικές  ύλες,  Νομοθεσία Πυρασφάλειας, Πυρασφάλεια καυσίμων,  Πρώτες βοήθειες, Πολιτική Οικονομία, Δημόσιες Σχέσεις,  Διασώσεις, Σωματική Αγωγή, κ.α.

 

Περισσότερα στοιχεία :

 

 

 

 

Διάρκεια σπουδών :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ