Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 10/03/2018

Ειδικότητα:Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα:

Γ’ τάξη (Ημερήσιου ΕΠΑΛ –  Μεταβατικό Πρόγραμμα ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2017 – 2018

 

Μαθήματα

Ώρες

1. Μηχανές Πλοίου ΙΙ

2. Στοιχεία Μηχανών

3. Βοηθητικά Μηχανήματα  ΙΙ – Δίκτυα – Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ

4Θ+2Ε

4. Ηλεκτρικές Μηχανές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου

5. Ναυτικά Αγγλικά

6. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου – Μηχανολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ

7. Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/108500/Δ4 (ΦΕΚ 2275 τ.Β’/04.07.2017)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:

  • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.
  • Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.
  • Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.
  • Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Δυνατότητα εισαγωγής  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στα Τ.Ε.Ι., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: