Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα:

Γ’ τάξη 

 

Μαθήματα

Ώρες

1. Ναυτικές Μηχανές

2. Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

3. Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Πλοίου

3Θ+3Ε

4. Ηλεκτρικές Μηχανές  Πλοίου ΙΙ

5. Ναυτικά Αγγλικά

6. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου – Σχέδιο με Η/Υ

7. Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/129460/Δ4 (ΦΕΚ 3224 τ.Β’/07.08.2017)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:

  • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.
  • Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.
  • Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.
  • Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

.

Δυνατότητα εισαγωγής  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με το Νόμο 4676/2019 (ΦΕΚ 67 τ. Α’/19.03.2020) μπορούν να εξελιχθούν σε:

  • Β΄ Μηχανικούς και
  • στη συνέχεια σε Α΄ Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ναυτικών ορίζονται βάσει των :

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ