Εικαστικών Τεχνών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/10/2021

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

 Τμήμα Εικαστικών Τεχνών 

 Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 1 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)23
1.2Ιστορία της Τέχνης 14
1.3Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1 (θεωρία)3
1.4Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1 (σχέδιο)3
1.5Ξένη γλώσσα 1 (Αγγλικά ή Γαλλικά)2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 2 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)23
2.2Ιστορία της Τέχνης 24
2.3Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2 (θεωρία)3
2.4Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2 (σχέδιο)3
2.5Ξένη γλώσσα 2 (Αγγλικά ή Γαλλικά)2
2.6Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού2

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 3 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)16
3.2Ιστορία της Τέχνης 34
3.3Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 3 (θεωρία)3
3.4Ξένη γλώσσα 3 (μόνο Γαλλικά)2
3.5Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα 17

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 4 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)16
4.2Ιστορία της Τέχνης 44
4.3Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4 (θεωρία)3
4.4Ξένη γλώσσα 4 (μόνο Γαλλικά)2
4.5Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα 17
4.6Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού2

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 5 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)16
5.2Ιστορία της Τέχνης 54
5.3Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Αισθητική 13
5.4Παιδαγωγική2
5.5Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα7

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 6 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)16
6.2Ιστορία της Τέχνης 64
6.3Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & αισθητική 2
3
6.4Ψυχολογία της Εκπαίδευσης2
6.5Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα7
6.6Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού 2

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 7 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)20
7.2Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα
ή εμβάθυνση στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική- εμβάθυνση)1
7
7.3Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν θεωρητικό μάθημα ελεύθερης επιλογής3
7.4Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 13
7.5Διδακτική της Τέχνης 15

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Εργαστήρια Κατεύθυνσης 8 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)20
8.2Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα1
ή εμβάθυνση στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική-εμβάθυνση)
7
8.3Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν θεωρητικό μάθημα ελεύθερης επιλογής3
8.4Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 23
8.5Διδακτική της Τέχνης 2 (Πρακτική άσκηση σε σχολεία της εκπαίδευσης)5
10
8.6Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού2

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας30

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας30
10.2Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού2

Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν ένα υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα από τα κάτωθι προσφερόμενα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Στοιχεία Ζωγραφικής7
Ε - 2Στοιχεία Γλυπτικής7
Ε - 3Στοιχεία Χαρακτικής-Λιθογραφία, Ξυλογραφία, Χαλκογραφία7
Ε - 4Σχέδιο7
Ε - 5Κεραμική7
Ε - 6Χαλκοχυτική / Γυψοτεχνική7
Ε - 7Φωτογραφία (Η τέχνη της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας)7
Ε - 8Βιντεοτέχνη7
Ε - 9Πολυμέσα7
Ε - 10Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων7
Ε - 11Ψηφιδωτό7
Ε - 12Σκηνογραφία7
Ε - 13Γραφικές Τέχνες, Τυπογραφία και Τέχνη του Βιβλίου7
Ε - 14Εικαστικές Τέχνες-Σεμινάρια χειμερινού και εαρινού εξαμήνου7
Ε - 15Εικαστικές Τέχνες-Εργαστήρια χειμερινού και εαρινού εξαμήνου7
Ε - 16Πρακτική άσκηση7
Ε - 17Eρευνητική μεθοδολογία7

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν ένα υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν θεωρητικό μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Στοιχεία Ζωγραφικής7
Ε - 2Στοιχεία Γλυπτικής7
Ε - 3Στοιχεία Χαρακτικής7
Ε - 4Σχέδιο7
Ε - 5Κεραμική7
Ε - 6Χαλκοχυτική–Γυψοτεχνική7
Ε - 7Φωτογραφία (Η τέχνη της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφικής εικόνας)7
Ε - 8Υλικά & Τεχνολογία υλικών2
Ε - 9Βιντεοτέχνη7
Ε - 10Πολυμέσα 7
Ε - 11Νωπογραφία & Τεχνική των φορητών εικόνων7
Ε - 12Ψηφιδωτό7
Ε - 13Εικαστικές Τέχνες-Εργαστήρια 7
Ε - 14Εικαστικές Τέχνες-Σεμινάρια7
Ε - 15Πρακτική άσκηση7
Ε - 16Ερευνητική μεθοδολογία7
Ε - 17Σκηνογραφία7
Ε - 18Γραφικές τέχνες – Τυπογραφία & Τέχνη του Βιβλίου7
Ε - 19Ξένη γλώσσα2
Ε - 20Εκπαιδευτική εκδρομή2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε - 1Ελεύθερη επιλογή από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Π - 1Παιδαγωγική (χειμερινό εξάμηνο)2
Π - 2Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (εαρινό εξάμηνο)2
Π - 3Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 13
Π - 4Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 2 3
Π - 5Διδακτική της Τέχνης Ι 5
Π - 6Διδακτική της Τέχνης ΙΙ5
Π - 7Πρακτική άσκηση σε σχολεία της εκπαίδευσης10

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ