Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνας)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/01/2020

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Ιταλική Γλώσσα Ι6
1.2Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι 6
1.3Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι6
1.4Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία 6
1.5Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.6Ηλεκτρονική Μάθηση και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση
4
1.7Ιστορία της Ιταλικής Μουσικής Ι: Μεσαίωνας, Αναγέννηση και 20ός Αιώνας4
1.8Ιταλικός Κινηματογράφος4
1.9Ιταλικά για ειδικές χρήσεις4

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Ιταλική Γλώσσα ΙΙ6
2.2Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ 6
2.3Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας ΙΙ 6
2.4Εισαγωγή στα Λογοτεχνικά Είδη: Ιταλική Ποίηση και Πεζογραφία 6
2.5Γλωσσολογία: Τομείς Γλωσσικής Ανάλυσης 6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.6Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Υπολογιστική Ανάλυση Κειμένων 4
2.7Ιστορία της Ιταλικής Μουσικής ΙΙ: από το Μπαρόκ στο Ρομαντισμό 4
2.8Δημιουργική Γραφή στην Ξένη Γλώσσα 4

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ 6
3.2Μορφολογία της Ιταλικής Γλώσσας6
3.3Εισαγωγή στο Θέατρο 6
3.4Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία6
3.5Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.6Λεξικολογία – Λεξικογραφία 4
3.7Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για τη Γλωσσική Έρευνα και Διδασκαλία 4
3.8Ιστορία του Βενετικού Κράτους 4
3.9Ιστορία της Ιταλικής Γλώσσας 4

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Ιταλική Γλώσσα ΙV 6
4.2Ιταλική Ποίηση6
4.3Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Γλώσσας6
4.4Φωνητική - Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας6
4.5Σύνταξη της Ιταλικής Γλώσσας6
4.6Γενική διδακτική6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.7Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
4.8Ειδικά Θέματα Ιταλικού Πολιτισμού 4
4.9Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα 4
4.10Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙΙ 4
4.11Ανάπτυξη Λεξιλογικής - Σημασιολογικής δεξιότητας στην Ιταλική γλώσσα 4
4.12Εισαγωγή στην Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων4
4.13Λατινική Ποίηση του Μεσαίωνα 4
4.14Leopardi 4

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ιταλική Γλώσσα V6
5.2Ιταλικό Δοκίμιο 6
5.3Θεωρία της Μετάφρασης 6
5.4Ιταλική Λογοτεχνία της Αναγέννησης 6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.5Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
5.6Dante 4
5.7Ανάλυση Λαθών στην Εκμάθηση της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας 4
5.8Ιταλικό Μυθιστόρημα και Διήγημα4
5.9Ιστορικά Γεγονότα στην Ιταλική Λογοτεχνία4

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ιταλική Γλώσσα VI 6
6.2Νεότερη και Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία 6
6.3Θεωρίες εκμάθησης και διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας 6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.4Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
6.5Ιταλική Μουσική της Αναγέννησης4
6.6Foscolo 4
6.7Λατινική Λογοτεχνία της Αναγέννησης 4
6.8Μετάφραση ΙΙ 4
6.9Σχεδιασμός ξενόγλωσσου μαθήματος4
6.10Ειδικά θέματα λεξικογραφίας: ιστορία λεξικών, ηλεκτρονικά λεξικά, τυμολογικά λεξικά4
6.11Ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου 4
6.12Ιταλική Λογοτεχνία Μεσαίωνα 13ος – 14ος αιώνας 4
6.13Πρωτοποριακά Κινήματα και Τάσεις της Ιταλικής Λογοτεχνίας του Κ΄ Αιώνα 4
6.14Διαλεκτολογία: Ελληνοϊταλικά ιδιώματα της Νότιας Ιταλίας4

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ιταλική Γλώσσα VII 6
7.2Συγκριτική Λογοτεχνία 6
7.3Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Ιταλικής Γλώσσας 6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
7.5Ζητήματα Σύγκρισης των Γλωσσών 4
7.6Μεθοδολογία της Έρευνας 4
7.7Ιταλική Φρασεολογία και Παροιμιολογία 4
7.8Απήχηση Ιταλών Λογοτεχνών4
7.9Ιταλική Όπερα 4
7.10Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου στην Ιταλική Γλώσσα 4
7.11Ανάλυση Ιταλικών Κειμένων: από το Γραπτό στον Προφορικό Λόγο 4
7.12Λογοτεχνία του Λατινοκρατούμενου
Ελληνισμού
4

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ιταλική Γλώσσα VIΙΙ 6
8.2Λογοτεχνικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας6
8.3Μεθοδολογία και Πρακτική της Διδασκαλίας της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας6

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

(επιλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
8.5Ιταλικός Ουμανισμός : Λατινικές Συνθέσεις του Πετράρχη και του Βοκκάκιου 4
8.6Στοιχεία Σημασιολογίας 4
8.7Διδασκαλία της Ιταλικής και Πολυγλωσσία 4
8.8Μουσική και Λόγος4
8.9Επιχειρηματικότητα και ξένη γλώσσα 4
8.10Λογοτεχνικές Μεταφράσεις Ιταλικών Κειμένων4

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ