{0104} : Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2022

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήµατα Κορµού

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία Ι: Οµηρικά Έπη-Δραµατική Ποίηση5
1.2Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές5
1.3Αρχαία Ιστορία: Πρώιµοι Ιστορικοί Χρόνοι5
1.4Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (4ος-15ος αιώνας)5
1.5Εισαγωγή στην Επιστήµη της Αρχαιολογίας5
1.6Νέα Ελληνική Γραµµατεία Ι: Από την Επτανησιακή Σχολή έως την Γενιά του ’305

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Κλασική Αρχαιολογία: Γεωµετρική και Αρχαϊκή Εποχή5
2.2Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος5
2.3Χώρος, Χρόνος και Σώμα: Εισαγωγή στην Πολιτισµική Ανθρωπολογία5
2.4Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισµού: Από την Άλωση της Πόλης (1453) έως την Επανάσταση του 18215
2.5Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία ΙΙ: Ιστοριογραφία5
2.6Νέα Ελληνική Γραµµατεία ΙΙ: Από την Γενιά του ’30 έως Σήµερα5

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου και Εποχή του Χαλκού5
3.2Ειδικά Θέµατα Σιγιλλογραφίας: Εισαγωγή στους κοινωνικούς, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς θεσµούς του Βυζαντίου5
3.3Επισκόπηση Λατινικής Γραµµατείας5
3.4Βυζαντινή Φιλολογία5
3.5Κλασική Αρχαιολογία: Κλασική Εποχή5
3.6Ελληνικός Πολιτισµός και Ευρώπη: Η αναζήτηση και η πρόσληψη της Aρχαιότητας (15ος -19ος αι.)5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης: 4ος/5ος αιώνας έως την Αναγέννηση5
4.2Αρχαία Ιστορία: Από τους Περσικούς πολέµους έως και την µάχη της Χαιρώνειας5
4.3Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας: Από την Επανάσταση του 1821 έως τις αρχές του 21ου αιώνα5
4.4Κλασική Αρχαιολογία: Ελληνιστική και Ρωµαϊκή Περίοδος5
4.5Βυζαντινή Αρχαιολογία: Μέση και Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος5
4.6Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Ι: Μουσειολογία – Επιμέλεια Συλλογών5

Κατεύθυνση Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Αρχαία Ιστορία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο έως το Άκτιο (31 π.Χ.)6
5.2Βυζαντινή Φιλολογία: Ποίηση6
5.3Ιστορία του Ανατολικού Μεσογειακού Χώρου: Από την Πρώτη Σταυροφορία έως και τον Έβδομο Βενετο-οθωμανικό πόλεμο (τέλη 11ου – αρχές 18ου αι.)6
5.4Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας: Από την Επανάσταση του 1821 έως τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο5
5.5Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών ΙΙ: Αξιοποίηση, Επικοινωνία, Ανάπτυξη6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Αρχαία Ιστορία: Ρωµαϊκοί Χρόνοι6
6.2Οικονοµική και Νοµισµατική Ιστορία του Βυζαντίου6
6.3Πολιτισµική Ανθρωπολογία: Εθνογραφία και Πολιτισµική Διαχείριση6
6.4Παιδαγωγική της Σχολικής Ένταξης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Βυζαντινή Ιστορία: Σχέσεις Βυζαντίου µε άλλους λαού6
7.2Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από την Αναγέννηση έως το Συνέδριο της Βιέννης6
7.3Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών ΙΙI: Διοίκηση πολιτιστικών φορέων και Εκπαίδευση 6
7.4Παιδαγωγική: Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθηµάτων5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από το Συνέδριο της Βιέννης έως τις αρχές του 21ου αιώνα6
8.2Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Από τον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο έως τις αρχές του 21ου αιώνα5
8.3Πολιτισµικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 5ου / 7ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία ΙΙΙ: Αττικοί ρήτορες4
Ε-2Εισαγωγή στις Λαογραφικές Σπουδές. Ήθη και Έθιµα4
Ε-3Εισαγωγή στη Νοµισµατική Ιστορία: Αρχαιότητα, Ρωµαιοκρατία, Μεσαίωνας4
Ε-4Ιστορία της Πελοποννήσου κατά τον Μεσαίωνα και τα Νεώτερα Χρόνια έως το 18304
Ε-5Ιστορία του Πολιτισµού: Ρωµαϊκός Κόσµος4
Ε-6Λατινική Ιστοριογραφία4
Ε-7Παπυρολογία-Παλαιογραφία-Κωδικολογία-Εκδοτική4
Ε-8Η βυζαντινή πόλη4
Ε-9Αισθήσεις, Οπτικός Πολιτισµός και η Εθνογραφία της Καθημερινής Ζωής4
Ε-10Λατινική Γραµµατεία: Ρωµαίοι Ρήτορες4
Ε-11Πολιτισµικά-ιστορικά θέματα: Ταξίδι και Τουρισµός4
Ε-12Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Μεσαίωνας, Αναγέννηση4
Ε-13Αρχαιοϋλικά4

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6ου / 8ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση και Υλικός Βίος. Λαϊκή Τέχνη4
Ε-2Θέµατα Βυζαντινής Φιλολογίας4
Ε-3Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Μεσαίωνας, Αναγέννηση4
Ε-4Βυζαντινός Πολιτισµός ΙΙ4
Ε-5Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας4
Ε-6Θέµατα Βυζαντινής Ιστορίας4
Ε-7Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστορικοί της Άλωσης4
Ε-8Ιστορία των Δυτικών Κυριαρχιών στον Ελλαδικό χώρο: Λατινοκρατία4
Ε-9Λαογραφία: Παροιµιακός Λόγος. Παραµύθι4
Ε-10Ανάπτυξη Κοινού στον Πολιτιστικό Τομέα4
Ε-11Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ικανότητες4
Ε-12Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Από τον 17ο έως και τον 20ο αιώνα4
Ε-13Πολιτισμικά Υλικά και Προληπτική Συντήρηση4
Ε-14Πρακτική Άσκηση4

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία της Μινωικής Κρήτης5
5.2Προϊστορική Αρχαιολογία: Οι Κυκλάδες στην Εποχή του Χαλκού6
5.3Ενάλια Αρχαιολογία I: Η Γεωαρχαιολογία της Παράκτιας Ζώνης6
5.4Αρχαιοµετρία6
5.5Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών ΙΙ: Αξιοποίηση, Επικοινωνία, Ανάπτυξη6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Προϊστορική Αρχαιολογία: Ο Μυκηναϊκός Κόσµος6
6.2Ενάλια Αρχαιολογία II: Η Μακρά Διάρκεια της Μεσογείου6
6.3Πολιτισμική Ανθρωπολογία: Εθνογραφία και Πολιτισµική Διαχείριση6
6.4Παιδαγωγική της Σχολικής Ένταξης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Κλασική Αρχαιολογία: Ναοδοµία, Πολεοδοµία, Οικιστική6
7.2Ειδικά Θέµατα Βυζαντινής Αρχαιολογίας6
7.3Παιδαγωγική: Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθηµάτων5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Κλασική Αρχαιολογία: Κεραμική6
8.2Ειδικά Θέµατα Αρχαιοµετρίας - Εργαστήριο5
8.3Πολιτισμικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες6
8.4Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών IV: Ανάδειξη και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Οικιστικών Συνόλων6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 5ου / 7ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Εισαγωγή στη Νοµισµατική Ιστορία : Αρχαιότητα, Ρωµαιοκρατία, Μεσαίωνας4
Ε-2Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία ΙΙΙ: Αττικοί ρήτορες4
Ε-3Εισαγωγή στις Λαογραφικές Σπουδές. Ήθη και Έθιμα4
Ε-4Ιστορία του Πολιτισµού: Ρωµαϊκός Κόσµος4
Ε-5Κλασική Αρχαιολογία: Πλαστική4
Ε-6Αρχαιολογία Πεδίου: Τεχνικές Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας4
Ε-7Η βυζαντινή πόλη4
Ε-8Πολιτισµικά-ιστορικά θέματα: Ταξίδι και Τουρισµός4
Ε-9Αισθήσεις, Οπτικός Πολιτισµός και η Εθνογραφία της Καθημερινής Ζωής4
Ε-10Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Μεσαίωνας, Αναγέννηση4
Ε-11Αρχαιοϋλικά 4

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6ου / 8ου Εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Βυζαντινός Πολιτισµός4
Ε-2Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική4
Ε-3Ανάπτυξη Κοινού στον Πολιτιστικό Τομέα4
Ε-4Προϊστορική Αρχαιολογία: Κεραµική4
Ε-5Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας4
Ε-6Προϊστορική Αρχαιολογία: Ζητήµατα Κρητοµυκηναϊκής Θρησκείας και Πολιτείας4
Ε-7Λαογραφία: Παροιµιακός Λόγος. Παραµύθι4
Ε-8Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ικανότητες4
Ε-9Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισµού: Από τον 17ο έως και τον 20ο αιώνα4
Ε-10Βυζαντινή Αρχαιολογία: Μικροτεχνία4
Ε-11Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση4
Ε-12Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση και Υλικός Βίος. Λαϊκή Τέχνη4
Ε-13Πρακτική Άσκηση4

Πτυχιακή Εργασία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
ΠΤΧ-1Πτυχιακή εργασία (χειµερινό εξάµηνο) 6
ΠΤΧ-2Πτυχιακή εργασία (εαρινό εξάµηνο)6

Παρατηρήσεις:

Για την απόκτηση του Πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν:

  •  Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς συνολικά στα:
    • 24 Μαθήµατα Κορµού
    • 16 Μαθήµατα Κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει
    • 4 από τα προσφερόµενα Μαθήµατα Επιλογής.
  • Να εκπονήσουν µε επιτυχία Πτυχιακή Εργασία ή να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επιπλέον 3 Μαθήματα Επιλογής.
  • Το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για την απόκτηση του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (ECTS), δηλαδή ±30 μονάδες ανά εξάμηνο.

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ