Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/02/2024

Ειδικότητα: Τεχνικός  Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

.

Μαθήματα:

Γ’  τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Κινητήρες Αεροσκαφών

3.

Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

4Ε ( 4 ΠΑ)
4.

Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών

3Θ + 4Ε ( 4 ΠΑ)
5.

Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών

6.

Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

2Θ + 2Ε ( 2 ΠΑ)

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν  ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την συντήρηση των αεροσκαφών:

  • Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων  και υποσυστημάτων αεροσκαφών.
  • Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση  των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.
  • Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό  για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων και πιστοποιεί  την πλοϊμότητα και την ασφαλή λειτουργία τους.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ