Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Επίσης  η ΑΣΠΑΙΤΕ, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Στο ΦΕΚ 2764 τ.Β’/29.06.2021 και ΦΕΚ 2598 τ.Β’/26.05.2022 μπορείτε να ενημερωθείτε  για τον Κανονισμό λειτουργίας του (Εισαγωγή σπουδαστών, Μαθήματα – Ωρολόγιο πρόγραμμα, Φοίτηση – Παρακολούθηση – Διαγραφής, Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (ΠΑΔ), Καταβολή διδάκτρων κ.α.).

Επίσης η ΑΣΠΑΙΤΕ, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό.

Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε την Προσκλήσεις

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ