Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης – ΣΜΥΑ

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Έδρα :

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) υπάγεται στην Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) και έχει την έδρα της στο αεροδρόμιο της 123 ΠΤΕ (Δεκέλεια).

Τηλέφωνα : 210 8193399   

Σκοπός της σχολής:

Αποστολή της συγκεκριμένης κατεύθυνσης της Σχολής, είναι η εκπαίδευση Τεχνικών Υπαξιωματικών άρτια καταρτισμένων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Η υψηλή τεχνολογία των αεροσκαφών και των µέσων εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας απαιτεί Τεχνικούς µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα βελτιώνοντας διαρκώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την Σχολή διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιµασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσµατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα ως Στρατιώτες και ως Τεχνικοί.

Διάρκεια σπουδών : 3 έτη

Κατευθύνσεις :

Μετά την κατάταξη τους οι δόκιμοι εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες (με επιφύλαξη εξαιτίας της πρόσφατης αναδιάρθρωσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών της  Πολεμικής Αεροπορίας):

 • Μηχανοσυνθέτου,
 • Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων,
 • Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού,
 • Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων,
 • Τηλεπικοινωνιών,
 • Ηλεκτρονικών,
 • Ελεγκτού Αναχαιτήσεων και
 • Γενικού Υλικονόμου,

σύμφωνα με τις εκάστοτε υφισταμένες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : Ακαδημαϊκή,  Στρατιωτική,  Αθλητική.

Με την κατάταξη των μαθητών στην Σχολή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής εκπαίδευσης (ΒΣΕ) με σκοπό να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Δοκίμου σε αξιόμαχο Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και Ειδικό πρόγραμμα Αθλητικής εκπαίδευσης (ΑΕ) με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής διάπλασης του Δοκίμου.

Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ και την ορκωμοσία των Δοκίμων, αρχίζει η Ακαδημαϊκή, η Στρατιωτική και η Αθλητική εκπαίδευση που διαρκεί όσο και η φοίτηση στη Σχολή.

Η  Ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται το πρωί και έχει διάρκεια έξι (6) εκπαιδευτικές ώρες.

Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα και έχει διάρκεια δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών.

Η Αθλητική εκπαίδευση διεξάγεται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών ημερησίως

Καθημερινά στο ημερήσιο πρόγραμμα των κινήσεων της Σχολής, υπάρχουν και ώρες υποχρεωτικής και προαιρετικής μελέτης. Επιπλέον των μαθημάτων εκτελούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και διαλέξεις με θέματα εθνικού, στρατιωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Ενδεικτικά Μαθήματα  ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: 

Ανώτερα Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Βασικά Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνίες, Μηχανουργική Τεχνολογία, Θερμοδυναμική, Καύσιμα – Λιπαντικά, Μηχανική, Αντοχή Υλικών, καθώς και μαθήματα που εστιάζονται στις πραγματικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας, κ.α.

Περισσότερα στοιχεία :

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση της Πολεμικής Αεροπορίας : http://www.haf.gr

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

 • Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην  Πολεμική  Αεροπορία μετά την αποφοίτηση είναι πέντε  (5) έτη.
 • Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Τα έξοδα φοιτήσεως, βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο Βαθμός του Σμηνία.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

 • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια
 • συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

Σχετικά επαγγέλματα:

.


.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές